logo

Uogólniona postać drugiej zasady dynamiki

Przekształcimy nieco znany z drugiej zasady dynamiki Newtona:

\vec{F}=m\vec{a}=m\cdot \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}=\frac{m(\vec{v}-{\vec{v}}_0)}{\Delta t}=\frac{m\vec{v}-m{\vec{v}}_0}{\Delta t}=\frac{\vec{p}-{\vec{p}}_0}{\Delta t}=\frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t}

Zatem widzimy, że siła działająca na ciało jest równa szybkości zmiany pędu ciała. Powyższa zależność opisuje postać ogólną drugiej zasady dynamiki.

Zapamiętaj

Zmiana pędu ciała jest równa popędowi siły, jaka działa na to ciało.

\Delta \vec{p}=\vec{F}\cdot \Delta t

Popęd siły

Popęd siły (impuls siły) jest to wielkość fizyczna, równa iloczynowi siły działającej na ciało i czasu jej działania.

\vec{I}=\vec{F}\cdot \Delta t

Jednostką popędu jest niutonosekunda (Ns).

Przekształćmy wzór z pierwszej ramki, mnożąc obie strony przez przyrost czasu. Otrzymujemy wówczas:

\Delta \vec{p}=\vec{F}\cdot \Delta t

Zmiana pędu ciała jest równa popędowi siły, jaka działa na to ciało.

Pytania

Dlaczego ta postać drugiej zasady jest nazywana uogólnioną?

W niektórych zjawiskach fizycznych w czasie zmienia się masa ciała podczas ruchu (np. rakiety, gdy wyrzuca gazy z dysz). Równanie F=ma nie ma tu więc prostego zastosowania.

Poziom zaawansowany

Równanie drugiej zasady dynamiki możemy zapisać w postaci pochodnej:

\vec{F}=\frac{d\vec{p}}{dt}

Siła działająca na ciało jest równa pochodnej pędu względem czasu.
© medianauka.pl, 2017-01-16, ART-3383


Inne zagadnienia z tej lekcji

I zasada dynamiki NewtonaI zasada dynamiki Newtona
I zasada dynamiki, pojęcia układu inercjalnego i bezwładności. Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.
II zasada dynamiki NewtonaII zasada dynamiki Newtona
Jeżeli na ciało działające siły nie równoważą się, to ciało to porusza się ruchem zmiennym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do działającej siły wypadkowej i odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała.
III zasada dynamiki NewtonaIII zasada dynamiki Newtona
omówienie III zasady dynamiki Newtona. Jeżeli ciało A działa na ciało B pewną siłą F1, to ciało B działa na ciało A siłą F2 równą co do wartości bezwzględnej i o tym samym kierunku, ale o przeciwnym zwrocie.
PędPęd
omówienie pojęcia pędu w dynamice. Pęd jest to wektorowa wielkość fizyczna, która jest równa iloczynowi prędkości ciała i jego masy. Wektor pędu ma taki sam zwrot i kierunek jak wektor prędkości.
Dlaczego w boksie używa się rękawic?

Dlaczego w boksie używa się rękawic?

Do czego służą rękawice bokserskie? Czy chronią one wystarczająco przed urazami głowy? Czy dochodzi mimo ich używania do wypadków?
Polecamy w naszym sklepie

Kolorowe skarpetki urodzinowe
Masa
Fizyka kwantowa dla maluchów
Kolorowe skarpetki Kostka
Montessori Stwórz swoje własne magnesy HEADU
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.