Siła

Zapamiętaj

Siła F - wielkość fizyczna, będąca miarą oddziaływań prowadzących do zmiany prędkości ciał lub ich kształtu.

[F]=1 N=1 \frac{kg\cdot m}{s^2}

Siła jest to wielkość fizyczna wektorowa, która jest miarą oddziaływań prowadzących do zmiany prędkości ciał lub kształtu ciał. Siłę oznaczamy zwykle literą F.

Jeżeli na dane ciało działa wiele sił, to o ruchu tego ciała decyduje siła wypadkowa, która jest sumą wektorową wszystkich sił, które działają na to ciało.

\vec{F_w}=\vec{F_1}+\vec{F_2}+\vec{F_3}+...

Jednostką siły w układzie SI jest niuton (1 N).

[F]=1 N=1 \frac{kg\cdot m}{s^2}

Siłę zawsze określamy poprzez podanie jej:

  • punktu przyłożenia (informacji na co działa),
  • wartości bezwzględnej (długości wektora, wielkości siły),
  • kierunku oddziaływania (prostej działania siły).

Poniższa animacja przedstawia w jaki sposób wyznaczamy siłę wypadkową dwóch sił.


Ponieważ siła jest wektorem, możemy ją rozkładać na składowe w celu badania jej oddziaływania w danym kierunku. Siły rozkłada się tak, aby nie zmieniać skutków ich działania.

© medianauka.pl, 2017-01-15, ART-3378Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.