Siła

Zapamiętaj

Siła F - wielkość fizyczna, będąca miarą oddziaływań prowadzących do zmiany prędkości ciał lub ich kształtu.

[F]=1 N=1 \frac{kg\cdot m}{s^2}

Siła jest to wielkość fizyczna wektorowa, która jest miarą oddziaływań prowadzących do zmiany prędkości ciał lub kształtu ciał. Siłę oznaczamy zwykle literą F.

Jeżeli na dane ciało działa wiele sił, to o ruchu tego ciała decyduje siła wypadkowa, która jest sumą wektorową wszystkich sił, które działają na to ciało.

\vec{F_w}=\vec{F_1}+\vec{F_2}+\vec{F_3}+...

Jednostką siły w układzie SI jest niuton (1 N).

[F]=1 N=1 \frac{kg\cdot m}{s^2}

Siłę zawsze określamy poprzez podanie jej:

Poniższa animacja przedstawia w jaki sposób wyznaczamy siłę wypadkową dwóch sił.


Ponieważ siła jest wektorem, możemy ją rozkładać na składowe w celu badania jej oddziaływania w danym kierunku. Siły rozkłada się tak, aby nie zmieniać skutków ich działania.
Dlaczego latawce latają?
Gdy latawiec utrzymuje się stabilnie w powietrzu, robi wrażenie. Czasem jednak zaczyna kręcić ósemki, lot jest chaotyczny. Od czego to zależy?

© medianauka.pl, 2017-01-15, A-3378Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.