Energia potencjalna

Energia potencjalna to jeden z rodzajów energii, jaki rozważamy w mechanice. Energia ta jest związana z układem ciał, które oddziałują na siebie siłami grawitacji. Energia ta jest także nazywana energią potencjalną oddziaływania grawitacyjnego lub energią potencjalną ciężkości.

Energię potencjalną ciężkości możemy wyznaczyć, korzystając z następującego wzoru:

Ep=mgh

gdzie:

Jednostką energii potencjalnej jest 1 J (dżul).

Jest to ta część energii całkowitej mechanicznej zależna od wzajemnego rozmieszczenia ciał i od położenia tych ciał w polu sił zewnętrznych. Wartość energii potencjalnej zależy zawsze od wyboru układu odniesienia.


Siła zachowawcza, siła potencjalna

Siła zachowawcza (potencjalna) to taka siła, której praca po dowolnym torze zamkniętym jest zerowa.

Przykładem siły zachowawczej (potencjalnej) jest siła grawitacji.

Poziom zaawansowany

Energię potencjalną można zdefiniować z wykorzystaniem pojęcia siły zachowawczej.

Energia potencjalna ciała w punkcie A względem punktu B jest to praca, jaką wykonuje siła zachowawcza przy przesunięciu tego ciała z punktu A do B.Inne zagadnienia z tej lekcji

Praca


co to jest praca w fizyce? Praca w fizyce jest to iloczyn skalarny działającej siły i wektora przemieszczenia, które nastąpiło na skutek działania tej siły. Jednostką pracy jest dżul (1 J).

Moc


co to jest moc? Moc w fizyce jest to iloraz pracy do czasu, w jakim ta praca została wykonana. Jednostką mocy jest wat (W). Moc jest wielkością, która mówi nam jaką pracę może wykonać dany układ w jednostce czasu.

Energia


Jeżeli dane ciało albo układ ciał jest zdolny do wykonania pracy, to mówimy, że ma energię mechaniczną. Zatem energia mechaniczna jest to zdolność do wykonania pracy. Jednostka energii jest 1 J (dżul). Energię mechaniczną możemy podzielić na energię kinetyczną i energię potencjalną.

Energia kinetyczna


Definicja energii kinetycznej. Energia kinetyczna to jeden z rodzajów energii, jaki rozważamy w mechanice. Energia ta jest związana z ruchem ciał i zależy od masy poruszającego się ciała (wprost proporcjonalnie) i od prędkości ruchu tego ciała (wprost proporcjonalnie do kwadratu prędkości).

Energia kinetyczna ruchu obrotowego


Energia kinetyczna w ruchu obrotowym bryły sztywnej jest równa połowie iloczynu momentu bezwładności tej bryły i kwadratu prędkości kątowej.
© medianauka.pl, 2017-02-08, A-3460Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.