Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Energia potencjalna

Energia potencjalna to jeden z rodzajów energii, jaki rozważamy w mechanice. Energia ta jest związana z układem ciał, które oddziałują na siebie siłami grawitacji. Energia ta jest także nazywana energią potencjalną oddziaływania grawitacyjnego lub energią potencjalną ciężkości.

Energię potencjalną ciężkości możemy wyznaczyć, korzystając z następującego wzoru:

Ep=mgh

gdzie:

  • m - masa ciała,
  • g - przyspieszenie ziemskie,
  • h - wysokość ciała nad poziomem odniesienia.

Jednostką energii potencjalnej jest 1 J (dżul).

Jest to ta część energii całkowitej mechanicznej zależna od wzajemnego rozmieszczenia ciał i od położenia tych ciał w polu sił zewnętrznych. Wartość energii potencjalnej zależy zawsze od wyboru układu odniesienia.


Siła zachowawcza, siła potencjalna

Siła zachowawcza (potencjalna) to taka siła, której praca po dowolnym torze zamkniętym jest zerowa.

Przykładem siły zachowawczej (potencjalnej) jest siła grawitacji.

Poziom zaawansowany

Energię potencjalną można zdefiniować z wykorzystaniem pojęcia siły zachowawczej.

Energia potencjalna ciała w punkcie A względem punktu B jest to praca, jaką wykonuje siła zachowawcza przy przesunięciu tego ciała z punktu A do B.


© medianauka.pl, 2017-02-08, ART-3460© Media Nauka 2008-2018 r.