Energia

Jeżeli dane ciało albo układ ciał jest zdolny do wykonania pracy, to mówimy, że ma energię mechaniczną.

Zatem energia mechaniczna jest to zdolność do wykonania pracy.

Jednostka energii jest 1 J (dżul).

Dżul jest też jednostką pracy.

Energię mechaniczną możemy podzielić na energię kinetyczną i energię potencjalną. Między nimi zachodzą ciągłe przemiany.

Nie są to jedyne rodzaje energii. Można się spotkać w fizyce także z innymi rodzajami energii, takimi jak na przykład:

  • energia jądrowa,
  • energia promienista,
  • energia elektryczna,
  • energia chemiczna,
  • energia cieplna,
  • energia wewnętrzna.© medianauka.pl, 2017-02-08, ART-3461


Inne zagadnienia z tej lekcji

PracaPraca
co to jest praca w fizyce? Praca w fizyce jest to iloczyn skalarny działającej siły i wektora przemieszczenia, które nastąpiło na skutek działania tej siły. Jednostką pracy jest dżul (1 J).
MocMoc
co to jest moc? Moc w fizyce jest to iloraz pracy do czasu, w jakim ta praca została wykonana. Jednostką mocy jest wat (W). Moc jest wielkością, która mówi nam jaką pracę może wykonać dany układ w jednostce czasu.
Energia kinetycznaEnergia kinetyczna
Definicja energii kinetycznej. Energia kinetyczna to jeden z rodzajów energii, jaki rozważamy w mechanice. Energia ta jest związana z ruchem ciał i zależy od masy poruszającego się ciała (wprost proporcjonalnie) i od prędkości ruchu tego ciała (wprost proporcjonalnie do kwadratu prędkości).
Energia potencjalnaEnergia potencjalna
Energia potencjalna to jeden z rodzajów energii, jaki rozważamy w mechanice. Energia ta jest związana z układem ciał, które oddziałują na siebie siłami grawitacji. Energia ta jest także nazywana energią potencjalną oddziaływania grawitacyjnego lub energią potencjalną ciężkości.
Energia kinetyczna ruchu obrotowegoEnergia kinetyczna ruchu obrotowego
Energia kinetyczna w ruchu obrotowym bryły sztywnej jest równa połowie iloczynu momentu bezwładności tej bryły i kwadratu prędkości kątowej.
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2019 r.