Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Energia

Jeżeli dane ciało albo układ ciał jest zdolny do wykonania pracy, to mówimy, że ma energię mechaniczną.

Zatem energia mechaniczna jest to zdolność do wykonania pracy.

Jednostka energii jest 1 J (dżul).

Dżul jest też jednostką pracy.

Energię mechaniczną możemy podzielić na energię kinetyczną i energię potencjalną. Między nimi zachodzą ciągłe przemiany.

Nie są to jedyne rodzaje energii. Można się spotkać w fizyce także z innymi rodzajami energii, takimi jak na przykład:

  • energia jądrowa,
  • energia promienista,
  • energia elektryczna,
  • energia chemiczna,
  • energia cieplna,
  • energia wewnętrzna.


© medianauka.pl, 2017-02-08, ART-3461© Media Nauka 2008-2018 r.