Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Moc

Moc w fizyce jest to iloraz pracy do czasu, w jakim ta praca została wykonana.

P=\frac{\Delta W}{\Delta t}

Jest to tak zwana moc średnia.

Jednostką mocy jest wat (W).

[P]=W = \frac{J}{s}

Jak wynika z definicji mocy, wat jest równy jednostce dżul na sekundę.

O czym informuje nas ta wielkość fizyczna? Jeżeli w dwóch układach została wykonana ta sama praca, ale w drugim dwa razy szybciej, to znaczy, że moc tego drugiego układu jest dwa razy większa. Moc jest zatem wielkością, która mówi nam jaką pracę może wykonać dany układ w jednostce czasu.

Poziom zaawansowany

Moc chwilowa jest to pochodna pracy względem czasu.

P=\frac{dW}{dt}


© medianauka.pl, 2017-01-17, ART-3391© Media Nauka 2008-2018 r.