Moc

Moc w fizyce jest to iloraz pracy do czasu, w jakim ta praca została wykonana.

P=\frac{\Delta W}{\Delta t}

Jest to tak zwana moc średnia.

Jednostką mocy jest wat (W).

[P]=W = \frac{J}{s}

Jak wynika z definicji mocy, wat jest równy jednostce dżul na sekundę.

O czym informuje nas ta wielkość fizyczna? Jeżeli w dwóch układach została wykonana ta sama praca, ale w drugim dwa razy szybciej, to znaczy, że moc tego drugiego układu jest dwa razy większa. Moc jest zatem wielkością, która mówi nam jaką pracę może wykonać dany układ w jednostce czasu.

Poziom zaawansowany

Moc chwilowa jest to pochodna pracy względem czasu.

P=\frac{dW}{dt}Inne zagadnienia z tej lekcji

Praca


co to jest praca w fizyce? Praca w fizyce jest to iloczyn skalarny działającej siły i wektora przemieszczenia, które nastąpiło na skutek działania tej siły. Jednostką pracy jest dżul (1 J).

Energia


Jeżeli dane ciało albo układ ciał jest zdolny do wykonania pracy, to mówimy, że ma energię mechaniczną. Zatem energia mechaniczna jest to zdolność do wykonania pracy. Jednostka energii jest 1 J (dżul). Energię mechaniczną możemy podzielić na energię kinetyczną i energię potencjalną.

Energia kinetyczna


Definicja energii kinetycznej. Energia kinetyczna to jeden z rodzajów energii, jaki rozważamy w mechanice. Energia ta jest związana z ruchem ciał i zależy od masy poruszającego się ciała (wprost proporcjonalnie) i od prędkości ruchu tego ciała (wprost proporcjonalnie do kwadratu prędkości).

Energia potencjalna


Energia potencjalna to jeden z rodzajów energii, jaki rozważamy w mechanice. Energia ta jest związana z układem ciał, które oddziałują na siebie siłami grawitacji. Energia ta jest także nazywana energią potencjalną oddziaływania grawitacyjnego lub energią potencjalną ciężkości.

Energia kinetyczna ruchu obrotowego


Energia kinetyczna w ruchu obrotowym bryły sztywnej jest równa połowie iloczynu momentu bezwładności tej bryły i kwadratu prędkości kątowej.Ile koni mechanicznych ma koń?
Co oznacza pojęcie konia mechanicznego? Czy między koniem zwyczajnym a mechanicznym zachodzi jakaś zależność? Dlaczego moc silnika podajemy w koniach mechanicznych?

© medianauka.pl, 2017-01-17, A-3391©® Media Nauka 2008-2023 r.