Ile koni mechanicznych ma koń?

Co oznacza pojęcie konia mechanicznego? Czy między koniem zwyczajnym a mechanicznym zachodzi jakaś zależność? Dlaczego moc silnika podajemy w koniach mechanicznych?

Koń mechaniczny jest dawną, nienależącą do układu SI jednostką mocy. Dziś jednostką mocy jest jeden wat (W). Nadal jednak często spotykamy się z tą dawną jednostką, gdyż moc silników samochodowych jest podawana często w koniach mechanicznych. W skrócie konia mechanicznego oznacza się przez KM, a przelicznik między starą a nową jednostką jest następujący: 1 KM=735,49875 W ≈ 0,74 KW.

W Wielkiej Brytanii koń mechaniczny oznaczany jest przez HP. To tak zwany koń parowy (horse power) i ma wartość 1 HP = 745,7 W. Zatem 1 HP=1,0139 KM. Koń parowy jest nieco starszą jednostką od konia mechanicznego, a co gorsza, był często także nazywany koniem mechanicznym, przez co można się nieco pogubić.

Skąd się w ogóle wzięła taka jednostka? Do XVII/XIX wieku to właśnie koni używano do wykonywania różnego rodzaju pracy. Gdy pojawiły się maszyny parowe, zaczęły zastępować zwierzęta przy pracy i porównanie mocy konia z mocą maszyny parowej było całkiem naturalne w kalkulacjach kosztów utrzymania zwierząt i maszyn parowych.

Kiedy pierwszy raz użyto jednostki konia mechanicznego?

Prawdopodobnie pierwszego porównania pracy maszyny z pracą konia użył Thomas Savery, który napisał w 1702 roku w The Miner's Friend, że można zbudować taki silniki, by wykonywał pracę wielu koni. Thomas Savery zbudował model pompy do wykorzystania w górnictwie do ochrony przed zalaniem wodą. Wcześniej zwyczajnie wynoszono wodę wiadrami i używano do tego koni. Pompa Savery'ego nie była ani wydajna, ani bezpieczna, ani zbyt praktyczna. Konstrukcja jednak szybko ewoluowała, a porównanie jej mocy z mocą koni pozostało do dziś, choć było ono mało precyzyjne.

W 1765 roku James Watt pokazał światu swoją maszynę parową, którą później udoskonalał i zbił na niej fortunę. Watt swoimi pracami dał początek prawdziwej rewolucji przemysłowej. To James Watt obliczył moc konia pracującego przy pompie w kopalni i porównał ją z mocą swoich urządzeń. Dokonał też obliczeń.

Czy jeden koń mechaniczny oznacza moc jednego konia?

I tak i nie. Wszystko zależy od tego jak zmierzymy tę moc, a w zasadzie chodzi o pomiar w jakim czasie zmierzymy pracę maszyny lub zwierzęcia. Jeżeli porównamy pracę konia i silnika w krótkim czasie, zmierzymy tak zwaną moc chwilową (taką mierzył James Watt). W takim przypadku moc konia mechanicznego i konia domowego będą zbliżone do siebie. Gdy jednak będziemy mierzyć pracę wykonywaną przez całą dobę lub w dłuższym okresie pojawiają się także inne czynniki. Silnik ma około trzy razy większą moc średnią dobową niż jeden koń. Dlaczego tak jest? Silnik może pracować całą dobę, zaś konie trzeba zmieniać średnio co 8 godzin w pracy. Aby porównać koszt utrzymania silnika liczony w dobach, trzeba go porównać z kosztem utrzymania trzech koni. Zwyczajnie do mocy średniej w czasie trwania dniówki dodawano czas odpoczynku zwierząt.
Ostatnio opublikowane w Pytajniku

Czy liczb całkowitych jest więcej od liczb naturalnych?
Zdrowy rozsądek podpowiada nam, że liczb całkowitych jest około dwa razy więcej niż liczb naturalnych. Jest jednak zupełnie inaczej.
Czy istnieją jadowite ssaki?
Każdy wie o jadowitych wężach, skorpionach, pająkach, żabach, rybach, owadach. A co z ssakami? Czy ssaki bywają jadowite i czy ich jad jest niebezpieczny dla człowieka?
Czy ptaki się kąpią?
Zimą często dokarmiamy nasze ptaki. Czy jednak równie dobrze pamiętamy o nich latem? Wówczas również można im pomóc przetrwać trudne okresy suszy i wysokich temperatur.
Zobacz więcej
Przeglądaj wszystkie artykuły dotyczące ciekawostek ze świata nauki.

Zobacz też

Moc


co to jest moc? Moc w fizyce jest to iloraz pracy do czasu, w jakim ta praca została wykonana. Jednostką mocy jest wat (W). Moc jest wielkością, która mówi nam jaką pracę może wykonać dany układ w jednostce czasu.


© medianauka.pl, 2022-03-06, A-4394Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.