Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Energia kinetyczna

Energia kinetyczna to jeden z rodzajów energii, jaki rozważamy w mechanice. Energia ta jest związana z ruchem ciał i zależy od masy poruszającego się ciała (wprost proporcjonalnie) i od prędkości ruchu tego ciała (wprost proporcjonalnie do kwadratu prędkości).

Ek=mv2/2

Jednostką energii kinetycznej jest 1 J (dżul).

Praca siły, która powoduje ruch ciała jest równa przyrostowi jego energii kinetycznej.

Energia kinetyczna układu ciał jest równa sumie energii kinetycznych poszczególnych ciał.


© medianauka.pl, 2017-02-08, ART-3459© Media Nauka 2008-2018 r.