Zasada zachowania pędu

Zasadę zachowania pędu można sformułować w następujący sposób:

Jeżeli na układ ciał nie działają żadne siły zewnętrzne lub siły te równoważą się, to pęd układu nie zmienia się.

Można powyższe zapisać w następujący sposób:

\vec{F_z}=\vec{0} \Leftrightarrow \vec{p_c}=const

Zatem pęd układu w stanie początkowym jest równy pędowi układu w stanie końcowym, chyba że działają jakieś zewnętrzne siły (na przykład siły tarcia).

Przykład Przykład

Chłopak stojący na nieruchomej łódce (pęd układu chłopak-łódka jest równy zeru) wyskakuje z niej na brzeg. W chwili wyskoku chłopiec uzyskuje pewien pęd. Jednak zgodnie z zasadą zachowania pędu pęd układu ciał nie może ulec zmianie. Stąd możemy zaobserwować jak łódka również doznaje pędu w przeciwną stronę. Łódka odpływa.

Przykład Przykład

Zasadą zachowania pędu tłumaczymy działanie śruby okrętowej, śmigła helikoptera, zjawisko odrzutu i napędu odrzutowego i rakietowego (pęd jakiego doznają gazy wylotowe jest równy co do wartości bezwzględnej pędowi, jaki uzyskuje samolot lub rakieta).

Poniższa animacja ilustruje zasadę zachowania pędu.Inne zagadnienia z tej lekcji

Zasada zachowania energii


Omówienie zasady zachowania energii. Całkowita energia układu odosobnionego nie zmienia się. Całkowita energia jest tu rozumiana jako suma wszystkich tych rodzajów energii. Energia mechaniczna układu odosobnionego i zachowawczego nie zmienia się.

Zasada zachowania momentu pędu


Jeżeli moment wypadkowy sił zewnętrznych działających na bryłę jest równy zeru, to całkowity moment pędu (kręt całkowity) tej bryły nie ulega zmianie.
© medianauka.pl, 2017-02-09, A-3463Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.