Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Druga zasada dynamiki dla ruchu obrotowego

Drugą zasadę dynamiki dla ruchu obrotowego można określić w następujący sposób:

Jeżeli wypadkowy moment sił, które działają na bryłę nie jest równy zeru, to bryła porusza się ruchem zmiennym obrotowym z przyspieszeniem kątowym, które jest wprost proporcjonalne do wypadkowego momentu sił.

Powyższe można wyrazić za pomocą wzoru:

\vec{\varepsilon}=\frac{1}{I}\vec{M}

gdzie:

- przyspieszenie kątowe,

I - moment bezwładności,

\vec{M} - wypadkowy moment siły.

Przekształcając nieco powyższą zależność otrzymujemy:

\vec{M}=I\vec{\varepsilon}
Poziom zaawansowany

II zasadę możemy również wyrazić następująco:

Pochodna momentu pędu bryły względem czasu jest równa momentowi siły, jaki działa na tę bryłę.

\vec{M}=\frac{d\vec{L}}{dt}


© medianauka.pl, 2017-04-23, ART-3504© Media Nauka 2008-2018 r.