Logo Media Nauka

Facebook

Ciężar

Ciężar jest jedną z sił, które występują w zjawiskach mechanicznych.

Ciężar (siła ciężkości) jest to siła zależna od masy, działająca na spoczywające w układzie Ziemi ciała, znajdujące się przy jej powierzchni.

Ciała fizyczne spadają na powierzchnię Ziemi z przyspieszeniem ziemskim g. Zatem korzystając z drugiej zasady dynamiki Newtona ciężar możemy wyrazić następującym wzorem:

{\vec{Q}}=m\vec{g}

Wartość przyspieszenia ziemskiego wynosi w przybliżeniu g=9,81 m/s2.

Ciężar jest wypadkową siły grawitacji z Ziemią (najbardziej znacząca siła) i innymi ciałami niebieskimi, znajdującymi się w niedalekiej odległości od naszej planety oraz sił bezwładności związanymi z obrotem Ziemi wokół własnej osi, a także obiegiem Ziemi wokół Słońca.

Ponieważ wartość przyspieszenia ziemskiego jest w przybliżeniu stała, przyjmuje się, że ciężar ciała zależy tylko od masy ciała.

Jednostką ciężaru w układzie SI jest niuton.

[Q]=N

Pytania

Czy można ciężar wyrażać w kilogramach?

Jednostką ciężaru w układzie SI jest niuton (N), a nie kilogram. Nieporozumienie wynika z używania starej jednostki nazywanej "kilogram-siłą", która oznaczała siłę, z jaką Ziemia przyciągała masę 1 kilograma. Dziś mówiąc, że coś waży na przykład 5 kg mamy na myśli masę tego ciała. Ciężar ciała o masie 1 kg wynosi około 9,81 N.

Jaka jest różnica między masą a ciężarem?

To zupełnie różne wielkości fizyczne. Jeżeli ciało ma masę 1 kg, to masa ta nie zmienia się w zależności od miejsca na Ziemi, Księżycu, czy w kosmosie. Natomiast siła z jaką przyciąga to ciało Ziemia, czyli ciężar, możne być różny w różnych miejscach Ziemi. Jest on inny na Księżycu, na orbicie okołoziemskiej. Różne są też jednostki tych wielkości fizycznych.© medianauka.pl, 2017-01-16, ART-3386


Inne zagadnienia z tej lekcji

Siła bezwładnościSiła bezwładności
Zasady dynamiki w nieinercjalnych układach odniesienia. Siła bezwładności. Siła bezwładności jest to to pozorna siła związana z dodatkowym przyspieszeniem, jakie występuje przy badaniu ruchu w nieinercjalnym układzie odniesienia.
Siła CoriolisaSiła Coriolisa
Siła Coriolisa to siła bezwładności, która działa na ciało poruszające się ruchem postępowym w obracającym się układzie odniesienia. Jest to więc siła pozorna, której działanie zależy od tego, w jakim układzie odniesienia się znajdujemy.
TarcieTarcie
Co to jest tarcie, tarcie statyczne i kinetyczne oraz toczne. To właśnie siła tarcia jest przyczyną spowalniania wszelkiego ruchu po podłożu. Wydaje się więc, że jest to niepożądana siła. Jednak bez siły tarcia wprawienie czegokolwiek w ruch byłoby bardzo trudne.
Czy w spadającej windzie wchodzimy w stan nieważkości?

Czy w spadającej windzie wchodzimy w stan nieważkości?

Gdy winda zerwie się nagle i zacznie spadać razem z nami będziemy podczas spadania w stanie nieważkości? Czy aby zminimalizować obrażenia należy podskoczyć tuż przed uderzeniem o podłoże?
Polecamy w naszym sklepie

laboratorium w szufladzie Fizyka
wahadło Newtona
Latający cyrk fizyki
Astronomia ogólna
Fizyka krótki kurs
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.