Ciężar

Ciężar jest jedną z sił, które występują w zjawiskach mechanicznych.

Ciężar (siła ciężkości) jest to siła zależna od masy, działająca na spoczywające w układzie Ziemi ciała, znajdujące się przy jej powierzchni.

Ciała fizyczne spadają na powierzchnię Ziemi z przyspieszeniem ziemskim g. Zatem korzystając z drugiej zasady dynamiki Newtona ciężar możemy wyrazić następującym wzorem:

{\vec{Q}}=m\vec{g}

Wartość przyspieszenia ziemskiego wynosi w przybliżeniu g=9,81 m/s2.

Ciężar jest wypadkową siły grawitacji z Ziemią (najbardziej znacząca siła) i innymi ciałami niebieskimi, znajdującymi się w niedalekiej odległości od naszej planety oraz sił bezwładności związanymi z obrotem Ziemi wokół własnej osi, a także obiegiem Ziemi wokół Słońca.

Ponieważ wartość przyspieszenia ziemskiego jest w przybliżeniu stała, przyjmuje się, że ciężar ciała zależy tylko od masy ciała.

Jednostką ciężaru w układzie SI jest niuton.

[Q]=N

Pytania

Czy można ciężar wyrażać w kilogramach?

Jednostką ciężaru w układzie SI jest niuton (N), a nie kilogram. Nieporozumienie wynika z używania starej jednostki nazywanej "kilogram-siłą", która oznaczała siłę, z jaką Ziemia przyciągała masę 1 kilograma. Dziś mówiąc, że coś waży na przykład 5 kg mamy na myśli masę tego ciała. Ciężar ciała o masie 1 kg wynosi około 9,81 N.

Jaka jest różnica między masą a ciężarem?

To zupełnie różne wielkości fizyczne. Jeżeli ciało ma masę 1 kg, to masa ta nie zmienia się w zależności od miejsca na Ziemi, Księżycu, czy w kosmosie. Natomiast siła z jaką przyciąga to ciało Ziemia, czyli ciężar, możne być różny w różnych miejscach Ziemi. Jest on inny na Księżycu, na orbicie okołoziemskiej. Różne są też jednostki tych wielkości fizycznych.Inne zagadnienia z tej lekcji

Siła bezwładności


Zasady dynamiki w nieinercjalnych układach odniesienia. Siła bezwładności. Siła bezwładności jest to to pozorna siła związana z dodatkowym przyspieszeniem, jakie występuje przy badaniu ruchu w nieinercjalnym układzie odniesienia.

Siła Coriolisa


Siła Coriolisa to siła bezwładności, która działa na ciało poruszające się ruchem postępowym w obracającym się układzie odniesienia. Jest to więc siła pozorna, której działanie zależy od tego, w jakim układzie odniesienia się znajdujemy.

Tarcie


Co to jest tarcie, tarcie statyczne i kinetyczne oraz toczne. To właśnie siła tarcia jest przyczyną spowalniania wszelkiego ruchu po podłożu. Wydaje się więc, że jest to niepożądana siła. Jednak bez siły tarcia wprawienie czegokolwiek w ruch byłoby bardzo trudne.Ile waży astronauta?
Czy astronauta w kosmosie nic nie waży? Jaką ma masę na różnych planetach i na Księżycu? Zmienia się jego masa, czy ciężar? A może jedno i drugie?
Ile waży?
Ile co waży? To szybka ściąga dla miłośników gotowania, ciekawostek. Podajemy ciężary produktów spożywczych, zwierząt, wielkich i małych obiektów.
Czy w spadającej windzie wchodzimy w stan nieważkości?
Gdy winda zerwie się nagle i zacznie spadać razem z nami będziemy podczas spadania w stanie nieważkości? Czy aby zminimalizować obrażenia należy podskoczyć tuż przed uderzeniem o podłoże?

© medianauka.pl, 2017-01-16, A-3386Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.