Test

TEST - Stereometria — podstawy

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 11
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Jeżeli dwie płaszczyzny równoległe mają punkt wspólny, to:
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Jeżeli dwie różne płaszczyzny mają punkt wspólny, to ich częścią wspólną jest:
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Przez trzy punkty niewspółliniowe przechodzi:
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Zaznacz dokończenie zdania fałszywego: Dokładnie jedną płaszczyznę wyznaczają
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Która z wymienionych figur nie jest bryłą?
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Bryłą obrotową nie jest
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Na poniższym rysunku został pokazany:
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Przekrojem osiowym stożka jest
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Przekrojem prostopadłościanu nie może być
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Dwie proste w przestrzeni są prostopadłe, jeżeli:
zadanie Pytanie nr 11 za 1 pkt.

Jeżeli długość mierzymy w metrach, to jednostką objętości bryły jest

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.