Test

TEST - Stereometria - podstawy

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 11
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Jeżeli dwie płaszczyzny równoległe mają punkt wspólny, to:
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Jeżeli dwie różne płaszczyzny mają punkt wspólny, to ich częścią wspólną jest:
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Przez trzy punkty niewspółliniowe przechodzi:
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Zaznacz dokończenie zdania fałszywego: Dokładnie jedną płaszczyznę wyznaczają
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Która z wymienionych figur nie jest bryłą?
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Bryłą obrotową nie jest
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Na poniższym rysunku został pokazany:
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Przekrojem osiowym stożka jest
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Przekrojem prostopadłościanu nie może być
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Dwie proste w przestrzeni są prostopadłe, jeżeli:
zadanie Pytanie nr 11 za 1 pkt.

Jeżeli długość mierzymy w metrach, to jednostką objętości bryły jest

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.

Polecamy w naszym sklepie

Mapa świata Puzzle
Matematyka dla menedżerów
Kolorowe skarpetki urodzinowe
Czy kości grają rolę Boga? Matematyka niepewności
Kolorowe skarpetki 3D
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.