Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Wielościan

Definicja Definicja

wielościany

Wielościan jest to figura geometryczna, która:

  • jest ograniczona,
  • jest domknięta,
  • jest wypukła,
  • zawiera co najmniej jeden punkt wewnętrzny,
  • jest brzeg jest sumą skończonej liczby wielokątów.

Wielokąt możemy również określić używając pojęcia zamkniętej powierzchni wielościanu, która jest figurą utworzoną z wielokątów leżących w różnych płaszczyznach tak, że każdy z boków jest wspólny dla dwóch wielokątów. Każdy taki wielokąt to ściana, a boki i wierzchołki wielokąta nazywamy bokami i wierzchołkami powierzchni wielościennej. Wówczas wielościan to figura geometryczna ograniczona powierzchnią wielościenną.

Najbardziej znane wielościany to: graniastosłupy i ostrosłupy.

Siatka wielościanu jest to rozwinięcie powierzchni danego wielościanu na płaszczyźnie, po "rozcięciu" wielościanu wzdłuż odpowiednich krawędzi. Dany wielościan może mieć kilka różnych siatek. Siatki stosujemy, gdy chcemy wykonać model wielościanu.

Siatka czworościanu foremnego

siatka czworościanu foremnego

Siatka sześcianu

siatka sześcianu

Siatka graniastosłupa

siatka graniastosłupa

© medianauka.pl, 2011-08-04, ART-1399


Inne zagadnienia z tej lekcji


Polecamy koszyk© Media Nauka 2008-2017 r.