Wielościan

Definicja Definicja

wielościany

Wielościan jest to figura geometryczna, która:

 • jest ograniczona,
 • jest domknięta,
 • jest wypukła,
 • zawiera co najmniej jeden punkt wewnętrzny,
 • jest brzeg jest sumą skończonej liczby wielokątów.

Wielokąt możemy również określić używając pojęcia zamkniętej powierzchni wielościanu, która jest figurą utworzoną z wielokątów leżących w różnych płaszczyznach tak, że każdy z boków jest wspólny dla dwóch wielokątów. Każdy taki wielokąt to ściana, a boki i wierzchołki wielokąta nazywamy bokami i wierzchołkami powierzchni wielościennej. Wówczas wielościan to figura geometryczna ograniczona powierzchnią wielościenną.

Najbardziej znane wielościany to: graniastosłupy i ostrosłupy.

Siatka wielościanu jest to rozwinięcie powierzchni danego wielościanu na płaszczyźnie, po "rozcięciu" wielościanu wzdłuż odpowiednich krawędzi. Dany wielościan może mieć kilka różnych siatek. Siatki stosujemy, gdy chcemy wykonać model wielościanu.

Siatka czworościanu foremnego

siatka czworościanu foremnego

Siatka sześcianu

siatka sześcianu

Siatka graniastosłupa

siatka graniastosłupa

Wielościan foremny

Definicja Definicja

Wielościan foremny (bryła Platona) to wielościan, którego wszystkie ściany są wielokątami foremnymi, przystającymi wzajemnie, a wszystkie kąty dwuścienne utworzone przez sąsiednie ściany są równe.

Wyróżniamy następujące wielościany foremne:

 • czworościan (tetraedr),
 • sześcian (heksaedr),
 • ośmiościan (oktaedr) - posiada 8 ścian trójkątnych, 6 wierzchołków, 12 krawędzi, w narożu schodzi się cztery ścian,

  ośmiościan foremny

 • dwunastościan (dodekaedr) - posiada 12 ścian pięciokątnych, 20 wierzchołków, 30 krawędzi, w narożu schodzi się trzy ściany,

  dwunastościan foremny

 • dwudziestościan (ikosaedr) - posiada 20 ścian trójkątnych, 12 wierzchołków, 30 krawędzi, w narożu schodzi się pięć ścian.

  dwudziestościan foremny

Wielościany - wzory

Tablica

Poniższa tabela zawiera przydatne wzory związane z wielościanami foremnymi:


Wielościan foremnyPromień kuli opisanejPromień kuli wpisanejObjętość wielościanu
czworościan\frac{1}{4}a\sqrt{6}\frac{1}{12}a\sqrt{6}\frac{1}{12}a^3\sqrt{2}
sześcian\frac{1}{2}a\sqrt{3}\frac{1}{2}aa^3
ośmiościan\frac{1}{2}a\sqrt{2}\frac{1}{6}a\sqrt{6}\frac{1}{3}a^3\sqrt{2}
dwunastościan\frac{1}{4}a\sqrt{18+6\sqrt{5}}\frac{1}{4}a\sqrt{2}\sqrt{5+\frac{11}{5}\sqrt{5}}\frac{1}{4}a^3(15+7\sqrt{5})
dwudziestościan\frac{1}{4}a\sqrt{10+2\sqrt{5}}\frac{1}{12}a\sqrt{3}\sqrt{3+\sqrt{5}}\frac{5}{12}a^3(3+\sqrt{5})

ciekawostki Ciekawostki

Niektóre minerały w postaci krystalicznej przybierają formy wielościanów foremnych. Na przykład sól kuchenna ma kryształy sześcienne, ałun i fluoryt mają postać ośmiościanów.

Pytania

Co to jest wielościan gwiaździsty?

Wielościan gwiaździsty jest to wielościan, który został zbudowany z kilku innych wielościanów, o części centralnej wspólnej, zgodnie z budową odpowiedników dwuwymiarowych. Bryła ta wygląda jak trójwymiarowa gwiazda.

Ćwiczenia

Ćwiczenia interakcyjne pomogą przygotować się na sprawdzian, test, egzamin, a ponadto usystematyzują wiedzę z danej dziedziny. To także świetny trening do matury. Wiele ćwiczeń to dobre zadania maturalne.Zadania z rozwiązaniami

Zadanie nr 1.

Jaka jest długość krawędzi ośmiościanu foremnego, jeżeli jego objętość jest równa \frac{\sqrt{2}}{3}?

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Oblicz pole powierzchni ośmiościanu foremnego, którego objętość jest równa 9\sqrt{2}.

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 3.

Ile razy więcej wody można wlać do naczynia w kształcie dwunastościanu foremnego niż do naczynia w kształcie ośmiościanu foremnego o takiej samej długości krawędzi?

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 4.

Jak wykonać siatkę ośmiościanu foremnego o objętości 1 cm3 ?

Pokaż rozwiązanie zadania.Inne zagadnienia z tej lekcji

Czworościan foremny

Czworościan foremny

Definicja oraz objętości pole powierzchni czworościanu foremnego

Sześcian

Sześcian

Sześcian jest to prostopadłościan, którego wszystkie krawędzie są równe. Definicja, objętość i pole powierzchni sześcianu.

Prostopadłościan

Prostopadłościan

Prostopadłościan jest to graniastosłup, którego podstawy i ściany są prostokątami.

Graniastosłup

Graniastosłup

Co to jest graniastosłup? Jakie są rodzaje graniastosłupów? Objętość i pole powierzchni graniastosłupa.

Ostrosłup

Ostrosłup

co to jest ostrosłup, ostrosłup ścięty? Jak obliczamy objętość ostrosłupa?

Test wiedzy

Test wiedzy

Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.


Powiązane quizy

Bryły

Bryły

Szkoła podstawowa
Klasa 5
Liczba pytań: 18


Wybrane karty pracy

ikona - karta pracy

Graniastosłupy

ikona - karta pracy

Jaka to bryła?
© medianauka.pl, 2011-08-04, A-1399Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.