Logo Serwisu Media Nauka
Test

TEST - Wielościany

Liczba pytań: 17
Poziom szkoły: średni
Test kończy lekcję: Wielościany



zadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Wielościanem nie jest








zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Wielościanem foremnym nie jest








zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Jaka figura stanowi ścianę czworościanu?








zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Jaką figurą jest ściana dwunastościanu foremnego?








zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Ile wierzchołków i krawędzi ma czworościan?








zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Pole powierzchni czworościanu foremnego o krawędzi długości 1 jest równe








zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Objętość czworościanu foremnego o krawędzi długości jest równa:








zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Objętość sześcianu o krawędzi, której długość wynosi 2 cm jest równa








zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Pole powierzchni sześcianu o krawędzi długości 2 jest równe








zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Przekątna w sześcianie ma długość . Jaka jest objętość tego sześcianu?








zadanie Pytanie nr 11 za 1 pkt.

Objętość prostopadłościanu jest równa 8. Jakie wymiary mają krawędzie tego prostopadłościanu?








zadanie Pytanie nr 12 za 1 pkt.

Długości krawędzi prostopadłościanu są odpowiednio równe: 1, 2 i 4 cm. Jakie jest pole powierzchni tego protopadłościanu.








zadanie Pytanie nr 13 za 1 pkt.

Graniastosłup prawidłowy, to :








zadanie Pytanie nr 14 za 1 pkt.

Objętość dowolnego graniastosłupa obliczamy:








zadanie Pytanie nr 15 za 1 pkt.

Ostrosłup nazywamy czworokątnym, jeżeli ...








zadanie Pytanie nr 16 za 1 pkt.

Ostrosłup prawidłowy jest to ostrosłup, którego ...








zadanie Pytanie nr 17 za 1 pkt.

Objętość ostrosłupa jest równa:












© Media Nauka 2008-2017 r.