Test

TEST - Wielościany

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 17
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Wielościanem nie jest
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Wielościanem foremnym nie jest
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Jaka figura stanowi ścianę czworościanu?
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Jaką figurą jest ściana dwunastościanu foremnego?
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Ile wierzchołków i krawędzi ma czworościan?
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Pole powierzchni czworościanu foremnego o krawędzi długości 1 jest równe
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Objętość czworościanu foremnego o krawędzi długości jest równa:
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Objętość sześcianu o krawędzi, której długość wynosi 2 cm jest równa
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Pole powierzchni sześcianu o krawędzi długości 2 jest równe
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Przekątna w sześcianie ma długość . Jaka jest objętość tego sześcianu?
zadanie Pytanie nr 11 za 1 pkt.

Objętość prostopadłościanu jest równa 8. Jakie wymiary mają krawędzie tego prostopadłościanu?
zadanie Pytanie nr 12 za 1 pkt.

Długości krawędzi prostopadłościanu są odpowiednio równe: 1, 2 i 4 cm. Jakie jest pole powierzchni tego prostopadłościanu.
zadanie Pytanie nr 13 za 1 pkt.

Graniastosłup prawidłowy, to :
zadanie Pytanie nr 14 za 1 pkt.

Objętość dowolnego graniastosłupa obliczamy:
zadanie Pytanie nr 15 za 1 pkt.

Ostrosłup nazywamy czworokątnym, jeżeli ...
zadanie Pytanie nr 16 za 1 pkt.

Ostrosłup prawidłowy jest to ostrosłup, którego ...
zadanie Pytanie nr 17 za 1 pkt.

Objętość ostrosłupa jest równa:

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.©® Media Nauka 2008-2023 r.