Test

TEST - Wielościany

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 17
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Wielościanem nie jest
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Wielościanem foremnym nie jest
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Jaka figura stanowi ścianę czworościanu?
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Jaką figurą jest ściana dwunastościanu foremnego?
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Ile wierzchołków i krawędzi ma czworościan?
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Pole powierzchni czworościanu foremnego o krawędzi długości 1 jest równe
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Objętość czworościanu foremnego o krawędzi długości jest równa:
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Objętość sześcianu o krawędzi, której długość wynosi 2 cm jest równa
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Pole powierzchni sześcianu o krawędzi długości 2 jest równe
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Przekątna w sześcianie ma długość . Jaka jest objętość tego sześcianu?
zadanie Pytanie nr 11 za 1 pkt.

Objętość prostopadłościanu jest równa 8. Jakie wymiary mają krawędzie tego prostopadłościanu?
zadanie Pytanie nr 12 za 1 pkt.

Długości krawędzi prostopadłościanu są odpowiednio równe: 1, 2 i 4 cm. Jakie jest pole powierzchni tego prostopadłościanu.
zadanie Pytanie nr 13 za 1 pkt.

Graniastosłup prawidłowy, to :
zadanie Pytanie nr 14 za 1 pkt.

Objętość dowolnego graniastosłupa obliczamy:
zadanie Pytanie nr 15 za 1 pkt.

Ostrosłup nazywamy czworokątnym, jeżeli ...
zadanie Pytanie nr 16 za 1 pkt.

Ostrosłup prawidłowy jest to ostrosłup, którego ...
zadanie Pytanie nr 17 za 1 pkt.

Objętość ostrosłupa jest równa:

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.

Polecamy w naszym sklepie

Kolorowe skarpetki - kolorowe grochy
Dziwna Matematyka
Kalkulatory maukowe
Kolorowe skarpetki Miasto
Kolorowe skarpetki Kostka
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.