Stereometria

Stereometria, geometria przestrzeni to dział geometrii, który bada figury geometryczne i związki między nimi w przestrzeni. Jest to geometria przestrzeni trójwymiarowej. Najczęściej odnosi się do geometrii euklidesowej. Znane są też ujęcia nieeuklidesowe. Inne przykłady geometrii przestrzennej to geometria przestrzeni hiperbolicznej i rzutowej.


TESTY I ZADANIA

Bryły


TESTY I ZADANIA© medianauka.pl, 2023-02-04, ART-4679Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.