Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Stereometria (geometria przestrzeni)

Teoria Stereometria jest geometrią przestrzeni, którą stanowi zbiór wszystkich punktów. Przestrzeń oznaczamy grecką literą omega - Ω. Dowolny inny zbiór punktów, taki jak prosta, płaszczyzna, odcinek itd. stanowi podzbiór przestrzeni.

Poniżej przedstawiamy aksjomaty dotyczące stereometrii:

Twierdzenie Aksjomat XI o przestrzeni

W przestrzeni istnieje co najmniej jedna płaszczyzna, żadna płaszczyzna nie wypełnia całej przestrzeni, inaczej mówiąc: dla każdej płaszczyzny istnieje w przestrzeni co najmniej jeden punkt, który nie należy do tej płaszczyzny.

Twierdzenie Aksjomat XII o płaszczyznach mających punkt wspólny

Jeżeli dwie płaszczyzny mają punkt wspólny, to mają co najmniej jeszcze jeden punkt wspólny.

płaszczyzny prostopadłe

Twierdzenie Aksjomat XIII o części wspólnej dwóch płaszczyzn

Jeżeli dwie różne płaszczyzny mają punkt wspólny, to ich częścią wspólną jest prosta.

(patrz ilustracja obok)

Twierdzenie Aksjomat XIV o płaszczyźnie przechodzącej przez trzy punkty

Przez każde trzy punkty przechodzi co najmniej jedna płaszczyzna (punkty nie muszą być różne).

Wniosek z aksjomatów XIII i XIV - Przez trzy punkty niewspółliniowe przechodzi dokładnie jedna płaszczyzna

Twierdzenie Aksjomat XV

Każda płaszczyzna w przestrzeni ma wszystkie własności przyjęte z planimetrii (geometrii płaszczyzny).

Twierdzenie Aksjomat XVI o odległości punktów w przestrzeni

Jeśli dwa punkty leżą na jednej płaszczyźnie i te same dwa punkty leżą na drugiej płaszczyźnie, to odległość między tymi punktami jest na każdej z tych płaszczyzn taka sama.

Teoria Inne wnioski z powyższych aksjomatów:

Dwie proste przecinające się wyznaczają dokładnie jedną płaszczyznę.

Prosta i punkt, który nie należy do tej prostej wyznaczają dokładnie jedną płaszczyznę.


© medianauka.pl, 2011-07-22, ART-1392


Inne zagadnienia z tej lekcji


Polecamy koszyk

Kościsko
Kościsko

31.28 PLN


© Media Nauka 2008-2017 r.