Test

TEST - figury obrotowe

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 10
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Sfera (powierzchnia kulista) o środku P i promieniu r jest to:
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie fałszywe:
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Pole sfery o promieniu R jest równe
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Objętość kuli o promieniu R jest równa:
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Po rozwinięciu powierzchnia boczna walca jest:
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Pole powierzchni walca jest równe:
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Objętość walca obliczymy ze wzoru:
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Powierzchnia boczna stożka po rozwinięciu jest:
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Objętość stożka obliczymy ze wzoru:
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Ile objętości stożka zmieścimy w objętości walca o takiej samej podstawie?

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.©® Media Nauka 2008-2023 r.