Logo Media Nauka

Test

TEST - figury obrotowe


Liczba pytań: 10
Poziom szkoły: średni
Test kończy lekcję: Figury obrotowezadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Sfera (powierzchnia kulista) o środku P i promieniu r jest to:
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie fałszywe:
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Pole sfery o promieniu R jest równe
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Objętość kuli o promieniu R jest równa:
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Po rozwinięciu powierzchnia boczna walca jest:
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Pole powierzchni walca jest równe:
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Objętość walca obliczymy ze wzoru:
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Powierzchnia boczna stożka po rozwinięciu jest:
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Objętość stożka obliczymy ze wzoru:
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Ile objętości stożka zmieścimy w objętości walca o takiej samej podstawie?Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2019 r.