Test

TEST - Pojęcie ciągu

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 12
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Ciągiem nie jest
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Czy kolejność wyrazów w ciągu ma znaczenie?
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Dany jest ciąg an=2n+1. Jaki jest drugi wyraz ciągu?
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Ciąg został określony w następujący sposób:

Oblicz czwarty wyraz ciągu.
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Uzupełnij ciąg (4,8,16,?,64,...)
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Uzupełnij ciąg: (1,4,10,22,?,94,...)
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Który wzór opisuje ciąg (16,8,4,2,1,...)?
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Wykresem ciągu jest
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Ciąg an=4n+1 jest ciągiem
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Ciąg an=5/n jest ciągiem
zadanie Pytanie nr 11 za 1 pkt.

Ciąg an=1/2 jest ciągiem
zadanie Pytanie nr 12 za 1 pkt.

Ciąg (1,-1,2,-2,...) jest ciągiem

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.