Logo Serwisu Media Nauka


Prostopadłościan

Prostopadłościan

Prostopadłościan jest to graniastosłup, którego podstawy i ściany są prostokątami.

Objętość prostopadłościanu

Teoria Prostopadłościan jest graniastosłupem, a objętość graniastosłupa obliczamy mnożąc pole powierzchni podstawy (prostokąta) przez wysokość (długość krawędzi bocznej). Mamy więc:

V=abc

Pole powierzchni prostopadłościanu

Teoria Prostopadłościan jest graniastosłupem, a pole powierzchni graniastosłupa obliczamy dodając pola powierzchni podstawy i pola powierzchni ścian bocznych. Mamy więc:

P=2ab+2ac+2bc

Szczególnym przypadkiem prostopadłościanu jest sześcian.


© Media Nauka, 2011-08-05, ART-1401

Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy