Zadanie maturalne nr 32, matura 2014


Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu jest równe 198. Stosunki długości krawędzi prostopadłościanu wychodzących z tego samego wierzchołka prostopadłościanu to 1:2:3. Oblicz długość przekątnej tego prostopadłościanu.

ksiązki Rozwiązanie zadania

Przyjmijmy oznaczenia takie jak na poniższym rysunku:

Obliczamy pole powierzchni tego prostopadłościanu

P=2xy+2xz+2yz

Z założenia zadania 1:2:3 możemy uzyskać:

y=2x, z=3x

Podstawiamy powyższe zależności do wzoru na pole powierzchni:

P=2x·2x+2x·3x+2·2x·3z=4x2+6x2+12x2=22x2

z warunków zadania wiemy, że P=198. Stąd:

22x2=198/:22
x2=9
x=3
y=2x=6
z=3x=9

Obliczamy długość przekątnej podstawy p z twierdzenia Pitagorasa:

p^2=x^2+y^2\\p=\sqrt{x^2+y^2}\\p=\sqrt{3^2+6^2}=\sqrt{9+36}=\sqrt{45}=3\sqrt{5}

Z tego samego twierdzenia obliczymy długość przekątnej d:

d^2=p^2+z^2\\d=\sqrt{p^2+z^2}\\d=\sqrt{(3\sqrt{5})^2+9^2}=\sqrt{9(5+9)}=3\sqrt{14}

 

ksiązki Odpowiedź

d=3\sqrt{14}

© medianauka.pl, 2017-02-05, ZAD-3455

Zadania podobne

kulkaZadanie maturalne nr 10, matura 2017 (poziom rozszerzony)
Przekątne sąsiednich ścian bocznych prostopadłościanu wychodzące z jednego wierzchołka tworzą z jego podstawą kąty o miarach π/3 i α. Cosinus kąta między tymi przekątnymi jest równy √6/4. Wyznacz miarę kąta α.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 21, matura 2018

Podstawą graniastosłupa prostego jest prostokąt o bokach długości 3 i 4. Kąt α , jaki przekątna
tego graniastosłupa tworzy z jego podstawą, jest równy 45° (zobacz rysunek).

rysunek

Wysokość graniastosłupa jest równa

  1. 5
  2. 3√2
  3. 5√2
  4. 5√3/3


Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.