Zadanie - ośmiościan foremny


Oblicz pole powierzchni ośmiościanu foremnego, którego objętość jest równa 9\sqrt{2}.

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

V=9\sqrt{2}\\ 9\sqrt{2}=\frac{1}{3}a^3\sqrt{2}/\cdot 3\\ 27\sqrt{2}=a^3\sqrt{2}/:\sqrt{2}\\ 27=a^3\\ a=3
S=8P=8\cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4}=18\sqrt{3}

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Na pole powierzchni ośmiościanu foremnego składa się osiem trójkątów równobocznych o boki równym długości krawędzi tego ośmiościanu (patrz rysunek)

ośmiościan foremny

Aby wyznaczyć długość krawędzi "a", skorzystamy ze wzoru na objętość ośmiościanu foremnego, który ma następującą postać:

V=\frac{1}{3}a^3\sqrt{2}

Dana jest objętość, którą podstawimy do powyższego wzoru:

V=9\sqrt{2}\\ 9\sqrt{2}=\frac{1}{3}a^3\sqrt{2}/\cdot 3\\ 27\sqrt{2}=a^3\sqrt{2}/:\sqrt{2}\\ 27=a^3\\ a=3

Pole trójkąta równobocznego, a więc pole jednej ściany naszego wielościanu jest dane wzorem:

P=\frac{a^2\sqrt{3}}{4}

Pole powierzchni całego wielościanu jest równe sumie pól powierzchni wszystkich ośmiu ścian, czyli:

S=8P=8\cdot \frac{a^2\sqrt{3}}{4}=2a^2\sqrt{3}=2\cdot 9\sqrt{3}=18\sqrt{3}

ksiązki Odpowiedź

S=18\sqrt{3}

© medianauka.pl, 2011-10-15, ZAD-1483

Zadania podobne

kulkaZadanie - ośmiościan foremny
Jaka jest długość krawędzi ośmiościanu foremnego, jeżeli jego objętość jest równa \frac{\sqrt{2}}{3}?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - ośmiościan foremny, dwunastościan foremny
Ile razy więcej wody można wlać do naczynia w kształcie dwunastościanu foremnego niż do naczynia w kształcie ośmiościanu foremnego o takiej samej długości krawędzi?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - siatka osmiościanu foremnego
Jak wykonać siatkę ośmiościanu foremnego o objętości 1 cm3 ?

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.