Zadanie - ośmiościan foremny, dwunastościan foremny


Ile razy więcej wody można wlać do naczynia w kształcie dwunastościanu foremnego niż do naczynia w kształcie ośmiościanu foremnego o takiej samej długości krawędzi?

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

\frac{V_{dwunastoscian}}{V_{osmioscian}}=\frac{\frac{1}{4}\cancel{a^3}(15+7\sqrt{5})}{\frac{1}{3}\cancel{a^3}\sqrt{2}}=\frac{3\cdot \frac{1}{4}(15+7\sqrt{5})}{\sqrt{2}}\approx 16,25

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

ośmiościan foremny dwunastościan foremny

Kształt naczyń będzie taki, jak ilustrują powyższe rysunki. Długości krawędzi obu wielościanów mają być takie same. Wystarczy więc porównać objętości obu figur. Objętości obliczymy ze wzoru:

V_{osmioscian}=\frac{1}{3}a^3\sqrt{2}\\ V_{dwunastoscian}=\frac{1}{4}a^3(15+7\sqrt{5})

Aby obliczyć ile razy dana objętość jest większa od drugiej, musimy obliczyć iloraz:

\frac{V_{dwunastoscian}}{V_{osmioscian}}=\frac{\frac{1}{4}\cancel{a^3}(15+7\sqrt{5})}{\frac{1}{3}\cancel{a^3}\sqrt{2}}=\frac{3\cdot \frac{1}{4}(15+7\sqrt{5})}{\sqrt{2}}\cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=\\ =\frac{\frac{3}{4}\sqrt{2}(15+7\sqrt{5})}{2}=\frac{3}{8}\sqrt{2}(15+7\sqrt{5})\approx 16,25

ksiązki Odpowiedź

Do naczynia w kształcie dwunastościanu foremnego można wlać 16,25 razy więcej wody niż do naczynia w kształcie ośmiościanu foremnego o takiej samej długości krawędzi.

© medianauka.pl, 2011-10-15, ZAD-1484

Zadania podobne

kulkaZadanie - ośmiościan foremny
Jaka jest długość krawędzi ośmiościanu foremnego, jeżeli jego objętość jest równa \frac{\sqrt{2}}{3}?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - ośmiościan foremny
Oblicz pole powierzchni ośmiościanu foremnego, którego objętość jest równa 9\sqrt{2}.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - siatka osmiościanu foremnego
Jak wykonać siatkę ośmiościanu foremnego o objętości 1 cm3 ?

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.