logo

Zadanie - figury geometryczne


Dane są dowolne proste a i b. Określić figury:
a\cup b, \ a\cap b, \ a\backslash b, \ b\backslash a

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Traktujemy dwie proste jak zbiory punktów i przenosimy zasady działań na zbiorach na nasze zadanie, czyli jeżeli szukamy sumy zbiorów, to bierzemy pod uwagę takie elementy(punkty), które należą do jednego lub do drugiego zbioru, w przypadku iloczynu zbiorów szukamy takich punktów, które należą do pierwszego i do drugiego zbioru (część wspólna), a w przypadku różnicy zbiorów szukamy takich punktów które należą do pierwszego zbioru i nie należą do drugiego.

1) W przypadku, gdy a||b i a i b są różne:

proste równoległe

a\cup b=\lbrace a,b\rbrace \\a\cap b=\empty \\a\backslash b=a\\ b\backslash a=b

Sumą obu figur jest zbiór dwóch prostych, iloczynem prostych jest zbiór pusty, gdyż proste równoległe nie przecinają się w żadnym punkcie, różnicą a\b jest prosta a, natomiast b\a - prosta b.

2) W przypadku, gdy a i b przecinają się w punkcie A

proste przecinające się

a\cup b=\lbrace a,b\rbrace \\a\cap b=\lbrace A\rbrace \\a\backslash b=a\backslash \lbrace A\rbrace \\ b\backslash a=b\backslash \lbrace A\rbrace

Sumą obu figur jest zbiór dwóch prostych, iloczynem prostych jest punkt A (część wspólna), różnicą a\b jest prosta a bez punktu A, natomiast b\a - prosta b bez punktu A.

3) W przypadku, gdy a i b są identyczne

proste pokrywające się

a\cup b=a \\a\cap b=a \\a\backslash b=\empty \\ b\backslash a=\empty


© medianauka.pl, 2010-10-24, ZAD-989

Zadania podobne

kulkaZadanie - działania na figurach
Dany jest okrąg k i prosta p przechodząca przez środek okręgu. Opisać figury:
k\cup p, \ k\cap p, \ k\backslash p, \ p\backslash k

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - działania na figurach geometrycznych
Dane są dwa trójkąty t1 i t2 usytuowane względem siebie tak, jak pokazuje rysunek.
gwiazda
Zakreskować figury:
a)t_1\cup t_2\\ b)t_1\cap t_2\\ c)t_1\backslash t_2\\ d)t_1\backslash t_2\\ e)(t_1\backslash t_2)\cup (t_2\backslash t_1)

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - figury geometryczne
Ile maksymalnie prostych może wyznaczyć 10 punktów na płaszczyźnie? A ile w przestrzeni?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - działania na figurach geometrycznych
Opisać za pomocą działań na zbiorach część zakreskowaną kół k1, k2, k3
figury

Pokaż rozwiązanie zadania






Polecamy w naszym sklepie

Czy kości grają rolę Boga? Matematyka niepewności
Matematyka olimpijska. Kombinatoryka
Gry i zabawy znane i lubiane Matematyka
Dziwna Matematyka
Kolorowe skarpetki - kolorowe grochy
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.