Łamana

łamana

Definicja Definicja

Rozpatrujemy ciąg punktów A_1,A_2,A_3,...,A_n, gdzie n- dowolna liczna naturalna większa od dwóch. Tworzymy łańcuch odcinków, łącząc każde dwa kolejne punkty tego ciągu odcinkami: \overline{A_1A_2},\overline{A_2A_3},...,\overline{A_{n-1}A_n}
Łamana jest to figura utworzona z tak skonstruowanych odcinków, jeżeli każde dwa odcinki tego łańcucha mają co najwyżej jeden punkt wspólny.

Każdy z punktów A_1,A_2,A_3,...,A_n nazywamy wierzchołkiem, a każdy z odcinków łączących kolejne punkty nazywamy bokami łamanej.

Na poniższym rysunku pokazano przykłady łamanych:

łamane

Wszystkie przedstawione figury są przykładami łamanej, mimo tego że niektóre punkty się pokrywają, odcinki przecinają lub są współliniowe.

Łamana zwyczajna

Definicja Definicja

Jeżeli:

  • dwa odcinki, które mają wspólny koniec nie leżą na jednej prostej,
  • dwa odcinki nie mające wspólnego końca nie mają wspólnego punktu,
  • każdy z wierzchołków jest końcem co najwyżej dwóch odcinków

to łamaną nazywamy łamaną zwyczajną.

Na przedstawionym obok rysunku tylko łamana B1,B2,B3,B4 jest łamaną zwyczajną (łamaną zwyczajną jest również łamana pokazana na rysunku obok definicji łamanej)

Łamana zamknięta i otwarta

Łamana może być zamknięta, gdy A1=An, lub otwarta, gdy ten warunek nie jest spełniony.

Na rysunku obok tylko łamana B1,B2,B3,B4 jest zamknięta. Pozostałe są łamanymi otwartymi.Inne zagadnienia z tej lekcji

Planimetria

Planimetria

Planimetria jest działem geometrii, która zajmuje się własnościami płaszczyzny i jej podzbiorów. Planimetria jest więc geometrią płaszczyzny.

Odległość punktów

Odległość punktów

Każdym dwóm punktom A i B można przyporządkować liczbę, którą nazywamy odległością punktów. Oznaczamy ją następująco: |AB| lub |BA|.

Półprosta

Półprosta

Zbiór punktów należących do prostej, które leżą po jednej stronie punktu A wraz z tym punktem nazywamy półprostą, a punkt A nazywamy początkiem półprostej.

Odcinek

Odcinek

Odcinek \overline{AB} jest to zbiór punktów leżących na prostej między punktami A i B wraz z punktami A i B. Punkty A i B nazywamy końcami odcinka

Test wiedzy

Test wiedzy

Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.
© medianauka.pl, 2010-10-21, ART-983Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.