Test

TEST - Proste prostopadłe i równoległe, pole

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 11
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Proste są równoległe gdy
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

równoległość prostych a i b oznaczamy symbolem
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie fałszywe
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Jeżeli obwód figury wyrazimy w metrach, to jednostką pola powierzchni tej figury będzie
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Proste a i b są prostopadłe, jeżeli
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Dwie proste prostopadłe do trzeciej prostej są
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Jeżeli dwie proste przecinają się, to:
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Jeśli jedna z dwóch prostych jest prostopadła do trzeciej prostej, a druga nie jest prostopadła do tej trzeciej prostej, to:
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Proste y=2x i y=2x-5 są
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Dwie proste o równaniach y=2x-1 i y=-1/2x+2 są
zadanie Pytanie nr 11 za 1 pkt.

Dana jest prosta y=x+8. Zaznacz równanie prostej, która nie jest prostopadła do tej prostej

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.