Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Proste równoległe

Definicja Definicja

Proste a i brównoległe jeżeli nie mają punktu wspólnego lub pokrywają się. Dla oznaczenia równoległości prostych używamy zapisu: a||b.

proste równoległe

Analityczne podejście do równoległości prostych znajdziesz w artykule: Wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie.

Konstrukcja prostej równoległej
(kreślenie prostej równoległej)

Poniżej został zamieszczony krótki film, który pokazuje konstrukcję prostej równoległej do danej prostej przechodzącej przez punkt A.


© medianauka.pl, 2010-12-11, ART-1051


Inne zagadnienia z tej lekcji


Polecamy koszyk© Media Nauka 2008-2017 r.