Proste równoległe

Definicja Definicja

Proste a i brównoległe jeżeli nie mają punktu wspólnego lub pokrywają się. Dla oznaczenia równoległości prostych używamy zapisu: a||b.

proste równoległe

Analityczne podejście do równoległości prostych znajdziesz w artykule: Wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie.

Konstrukcja prostej równoległej
(kreślenie prostej równoległej)

Poniżej został zamieszczony krótki film, który pokazuje jak skonstruować prostą równoległą do danej prostej przechodzącej przez punkt A.

Równanie prostej równoległej

Dwie proste na płaszczyźnie są równoległe jeżeli mają równe współczynniki kierunkowe a.

proste równoległe

Przykład Przykład

Dwie proste y=2x+1 i y=2x-20 są równoległe, ponieważ mają taki sam współczynnik kierunkowy prostej a=2.Zadania z rozwiązaniami

Zadanie nr 1 — maturalne.

Proste o równaniach y=(m+2)x+3 oraz y=(2m−1)x−3 są równoległe, gdy

  1. m=2
  2. m-3
  3. m=0
  4. m=1

Pokaż rozwiązanie zadania.

Inne zagadnienia z tej lekcji

Proste prostopadłe

Proste prostopadłe

Prostą a nazywamy prostopadłą do prostej b, jeżeli prosta b jest osią symetrii prostej a i jest od niej różna.

Pole figury

Pole figury

Pole figury płaskiej jest to funkcja, która każdej figurze geometrycznej płaskiej przyporządkowuje liczbę nieujemną w taki sposób, że ...

Test wiedzy

Test wiedzy

Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.
© medianauka.pl, 2010-12-11, ART-1051Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.