Proste równoległe

Definicja

Proste \(a\) i \(b\) są równoległe, jeżeli nie mają punktu wspólnego lub się pokrywają. Dla oznaczenia równoległości prostych używamy zapisu: \(a||b\).

proste równoległe

Analityczne podejście do równoległości prostych znajdziesz w artykule: Wzajemne położenie prostych na płaszczyźnie.

Konstrukcja prostej równoległej

Poniżej został zamieszczony krótki film, który pokazuje jak skonstruować prostą równoległą do danej prostej przechodzącej przez punkt \(A\).

Równanie prostej równoległej

Dwie proste na płaszczyźnie są równoległe, jeżeli mają równe współczynniki kierunkowe \(a\).

proste równoległe

Przykłady

Dwie proste \(y=2x+1\) i \(y=2x-20\) są równoległe, ponieważ mają taki sam współczynnik kierunkowy prostej \(a=2\).

Ćwiczenia

Ćwiczenia interakcyjne pomogą przygotować się na sprawdzian, test, egzamin, a ponadto usystematyzują wiedzę z danej dziedziny. To także świetny trening do matury. Wiele ćwiczeń to dobre zadania maturalne.



Zadania z rozwiązaniami

zadanie maturalne

Zadanie nr 1 — maturalne.

Proste o równaniach \(y=(m+2)x+3\) oraz \(y=(2m−1)x−3\) są równoległe, gdy

A. \(m=2\)

B. \(m=3\)

C. \(m=0\)

D. \(m=1\)

Pokaż rozwiązanie zadania.





Inne zagadnienia z tej lekcji


© medianauka.pl, 2010-12-11, A-1051
Data aktualizacji artykułu: 2023-06-05



©® Media Nauka 2008-2023 r.