Zadanie maturalne nr 19, matura 2018


Proste o równaniach y=(m+2)x+3 oraz y=(2m−1)x−3 są równoległe, gdy

  1. m=2
  2. m-3
  3. m=0
  4. m=1

ksiązki Rozwiązanie zadania

Dwie proste na płaszczyźnie są równoległe jeżeli mają równe współczynniki kierunkowe a. Zatem:

\( m+2=2m-1 \)

\( m-2m=-1-2 \)

\( -m=-3 \)

\( m=3 \)

Zatem:

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź B

© medianauka.pl, 2023-01-04, ZAD-4602

Zadania podobne
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.