Zadanie maturalne nr 19, matura 2018


Proste o równaniach \(y=(m+2)x+3\) oraz \(y=(2m−1)x−3\) są równoległe, gdy

A. \(m=2\)

B. \(m=3\)

C. \(m=0\)

D. \(m=1\)


ksiązki Rozwiązanie zadania

Dwie proste na płaszczyźnie są równoległe jeżeli mają równe współczynniki kierunkowe a. Zatem:

\( m+2=2m-1 \)

\( m-2m=-1-2 \)

\( -m=-3 \)

\( m=3 \)

Zatem:

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź B

© medianauka.pl, 2023-01-04, ZAD-4602

Zadania podobne
©® Media Nauka 2008-2023 r.