logo

Wielokąt foremny

Definicja Definicja

Wielokąt foremny jest to wielokąt, którego wszystkie boki i kąty wewnętrzne są równe.

Na poniższej ilustracji przedstawiono wielokąty foremne o trzech (trójkąt równoboczny), czterech (kwadrat, czworokąt foremny), pięciu, sześciu bokach i tak dalej (ogólnie o n-bokach).

wielokąty foremnye

Własności wielokątów foremnych

Twierdzenie Twierdzenie

Na każdym wielokącie foremnym można opisać okrąg i w każdy wielokąt foremny można wpisać okrąg. Oba okręgi mają wspólny środek.

wielokąt foremny wpisany i opisany na okręgu

Długość promienia okręgu wpisanego i opisanego na wielokącie foremnym

TablicaPoniższa tabela zawiera wzory na promień okręgu wpisanego i opisanego na wielokącie foremnym dla najczęściej spotykanych liczby boków, gdy dana jest długość boku wielokąta a.


Liczna n
boków wielokąta
Promień R okręgu
opisanego na wielokącie
Promień r okręgu
wpisanego w wielokąt
3\frac{a}{\sqrt{3}}\frac{a}{2\sqrt{3}}
4\frac{a^2\sqrt{3}}{4}\frac{a}{2}
5a^2\frac{a}{2\sqrt{5}}\sqrt{5+2\sqrt{5}}
6a\frac{a\sqrt{3}}{2}
8\frac{a}{\sqrt{2}}\sqrt{2+\sqrt{2}}\frac{a}{2}(1+\sqrt{2})
102a^2(1+\sqrt{2})\frac{a}{2}\sqrt{5+2\sqrt{5}}

Pole powierzchni wielokąta foremnego

TablicaPoniższa tabela zawiera wzory na pole powierzchni wielokąta dla najczęściej spotykanych liczby boków, gdy dana jest długość boku wielokąta a.


Liczna n
boków wielokąta
Pole powierzchni wielokąta
3\frac{a^2\sqrt{3}}{4}
4a^2
5\frac{a^2\sqrt{5}}{4}\sqrt{5+2\sqrt{5}}
6\frac{3a^2\sqrt{3}}{2}
82a^2(1+\sqrt{2})
10\frac{5a^2}{2}\sqrt{5+2\sqrt{5}}

Miary kątów wewnętrznych wielokąta foremnego

Poniższa tabela zawiera miary kątów wewnętrznych różnych wielokątów foremnych.

Liczba bokówMiara kąta wewnętrznego
360°
490°
5108°
6120°
7128,(571428)°
8135°
9140°
10144°
11147,(27)°
12150°

Pytania

Ile boków ma wielokąt foremny o kącie wewnętrznym 160°?

Korzystamy ze wzoru k = (n - 2) /n * 180. Gdy podstawimy za k=160, otrzymamy równanie, którego rozwiązaniem jest n=18. Zatem wielokąt ten ma 18 boków.

Jak obliczyć pole wielokąta nieforemnego?

Jeżeli nie jest to trójkąt, prostokąt, trapez, równoległobok, romb lub inna figura, której pole powierzchni można policzyć na podstawie znanych powszechnie wzorów, wielokąt taki najlepiej podzielić na trójkąty, obliczyć ich pola i zsumować je.

Jak skonstruować wielokąt foremny?

W naszym serwisie pokazujemy kilka różnych konstrukcji wielokątów foremnych. Przejdź na sam koniec artykułów, są tam linki do danych konstrukcji.
© medianauka.pl, 2010-11-29, ART-1036


Zadania z rozwiązaniami

spis treści
Zadania związane z tematem:
Wielokąt foremny

zadanie-ikonka Zadanie - pole sześciokąta foremnego
Obliczyć pole sześciokąta foremnego, którego bok ma długość 3.

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - pole powierzchni sześciokąta foremnego
Pole sześciokąta foremnego jest równe \sqrt{3}. Obliczyć obwód tego sześciokąta.

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - pole powierzchni osmiokąta foremnego
Pole powierzchni ośmiokąta foremnego jest równe 2. Obliczyć długość promienia okręgu wpisanego w ten ośmiokąt.

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - pole powierzchni wielokąta foremnego
W okrąg o promieniu R=10 wpisano ośmiokąt foremny. Jaki promień ma okrąg, w który wpisano sześciokąt foremny o takim samym polu powierzchni co ośmiokąt foremny.

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - kąt wewnętrzny w wielokącie foremnym
Obliczyć miarę kąta wewnętrznego (pomiędzy sąsiednimi bokami) n-kąta foremnego.

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - wielokąt foremny, kąt wewnętrzny
Miara kąta wewnętrznego (pomiędzy sąsiednimi bokami) pewnego wielokąta foremnego jest równa 162o. Ile boków ma ten wielokąt?

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - kąt zewnętrzny
Ile wynosi miara kąta zewnętrznego w ośmiokącie foremnym?

Pokaż rozwiązanie zadania

zadanie-ikonka Zadanie - pole koła, pole kwadratu, kwadrat wpisany w koło
W koło o promieniu r wpisano kwadrat. Oblicz pole figury, która stanowi różnicę tego koła i kwadratu?

Pokaż rozwiązanie zadaniaInne zagadnienia z tej lekcji

Konstrukcja pięciokąta foremnegoKonstrukcja pięciokąta foremnego
Opis konstrukcji pięciokąta foremnego (animacja)
Konstrukcja sześciokąta foremnegoKonstrukcja sześciokąta foremnego
Animacja ilustrująca konstrukcję sześciokąta foremnego
Konstrukcja siedmiokąta foremnegoKonstrukcja siedmiokąta foremnego
Animacja ilustrująca konstrukcję siedmiokąta foremnego
Konstrukcja ośmiokąta foremnegoKonstrukcja ośmiokąta foremnego
Animacja ilustrująca konstrukcję osmiokąta foremnegoPolecamy w naszym sklepie

Krótka historia wielkich umysłów
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach
Matematyka konkretna
Kolorowe skarpetki Miasto
Kubek matematyka pi
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.