Konstrukcja ośmiokąta foremnego

W artykule tym wyjaśniamy jak skonstruować ośmiokąt foremny. To jednocześnie konstrukcja ośmiokąta foremnego wpisanego w okrąg. Do konstrukcji użyjemy cyrkla.

Animacja

Animacja


Konstrukcję ośmiokąta foremnego zilustrowana została poniższą animacją:

Konstrukcja ośmiokąta foremnego

Opis konstrukcji ośmiokąta foremnego

Aby narysować ośmiokąt foremny z użyciem cyrkla, wystarczy wykonać krok po kroku poniższe punkty:

  1. Narysować okrąg o dowolnym promieniu i środku O.
  2. Zaznaczamy na nim dowolny punkt P
  3. Z punktu P kreślimy okrąg o takim samym promieniu.
  4. Zaznaczamy punkt A i R przecięcia się obu okręgów, prowadzimy przez te punkty prostą.
  5. Rysujemy trzeci okrąg o identycznym promieniu z punktu R.
  6. Zaznaczamy punkt S przecięcia się prostej z trzecim okręgiem i kreślimy prostą przez punkty OS.
  7. Punkt przecięcia się tej prostej z pierwszym okręgiem oznaczamy przez B.
  8. Odkładamy osiem razy na jednym z okręgów odległość AB.
  9. Powstał w ten sposób ośmiokąt foremny wpisany w okrąg.
Inne zagadnienia z tej lekcji


© medianauka.pl, 2011-01-09, A-1092
Data aktualizacji artykułu: 2023-06-29©® Media Nauka 2008-2023 r.