Konstrukcja pięciokąta foremnego

A artykule tym wyjaśniamy jak skonstruować pięciokąt foremny. To jednocześnie konstrukcja pięciokąta foremnego wpisanego w okrąg. Do konstrukcji użyjemy cyrkla.

Animacja

Animacja
Film ten pokazuje jak narysować pięciokąt foremny.
Opis konstrukcji

Wyjaśniamy krok po kroku, jak powstaje konstrukcja pięciokąta foremnego.

  1. Rysujemy dwie proste prostopadłe, a w punkcie ich przecięcia okrąg o dowolnym promieniu \(OB\).
  2. Rysujemy łuk o promieniu \(OB\), a następnie prostą prostopadłą do promienia, przechodzącą przez punkty przecięcia się okręgu z łukiem.
  3. Z punktu \(C\) kreślimy łuk o promieniu \(AC\). Łuk wyznaczy na średnicy okręgu punkt \(D\).
  4. Na obwodzie okręgu odkładamy cyrklem pięć razy odcinek \(AD\).
  5. Tak powstała figura to pięciokąt foremny.
Inne zagadnienia z tej lekcji


© medianauka.pl, 2011-01-08, A-1087
Data aktualizacji artykułu: 2023-06-29©® Media Nauka 2008-2023 r.