Konstrukcja siedmiokąta foremnego

Animacja Konstrukcja siedmiokąta foremnego zilustrowana została poniższą animacją. Należy zaznaczyć, że jest to konstrukcja przybliżona, to znaczy, że bok siedmiokąta ma długość w przybliżeniu równą długości odcinka, który służy do konstrukcji siedmiokąta foremnego. Błąd jest jednak na tyle mały, że często stosuje się w praktyce poniższą konstrukcję.


Opis konstrukcji siedmiokąta foremnego

Wyjaśniamy krok po kroku, jak narysować pięciokąt foremny.

  1. Rysujemy dwie proste prostopadłe i kreślimy okrąg o promieniu \(OB\).
  2. Z punktu \(B\) prowadzimy łuk tak, aby przeciął okrąg w dwóch miejscach (jedno z nich oznaczamy literą \(D\)), następnie przez te miejsca prowadzimy prostą prostopadłą do promienia \(OB\). Miejsce przecięcia się tej prostej z odcinkiem \(OB\) oznaczamy jako \(C\).
  3. Odcinek \(DC\) odkładamy siedem razy na okręgu.
  4. W ten sposób powstał siedmiokąt foremny wpisany w okrąg.
Inne zagadnienia z tej lekcji


© medianauka.pl, 2011-01-09, A-1091
Data aktualizacji artykułu: 2023-06-29Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.