Zadanie - pole powierzchni osmiokąta foremnego


Pole powierzchni ośmiokąta foremnego jest równe 2. Obliczyć długość promienia okręgu wpisanego w ten ośmiokąt.

ksiązki Rozwiązanie zadania uproszczone

2a^2(1+\sqrt{2})=2\\ a^2=\frac{1}{1+\sqrt{2}}
a^2=\frac{1}{1+\sqrt{2}}\cdot \frac{1-\sqrt{2}}{1-\sqrt{2}}\\ a^2=\sqrt{2}-1\\ a=\sqrt{\sqrt{2}-1}
r=\frac{\sqrt{\sqrt{2}-1}}{2}\cdot (1+\sqrt{2})\approx 0,7769

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Pole powierzchni ośmiokąta foremnego wyraża się wzorem:

P=2a^2(1+\sqrt{2})

gdzie a jest długością boku ośmiokąta foremnego. Promień okręgu wpisanego w ośmiokąt foremny wyraża się wzorem:

r=\frac{a}{2}(1+\sqrt{2})

Musimy więc wyznaczyć długość boku a. Dane jest pole, więc:

P=2\\ 2a^2(1+\sqrt{2})=2/:2\\ a^2(1+\sqrt{2})=1/:(1+\sqrt{2})\\ a^2=\frac{1}{1+\sqrt{2}}

Pozbywamy się niewymierności z mianownika:

tło

Możemy więc obliczyć promień okręgu wpisanego w ośmiokąt foremny:

r=\frac{a}{2}(1+\sqrt{2})\\ r=\frac{\sqrt{\sqrt{2}-1}}{2}\cdot (1+\sqrt{2})\\ r\approx 0,7769

ksiązki Odpowiedź

r=\frac{\sqrt{\sqrt{2}-1}}{2}\cdot (1+\sqrt{2})\approx 0,7769

© medianauka.pl, 2011-01-11, ZAD-1094

Zadania podobne

kulkaZadanie - pole sześciokąta foremnego
Obliczyć pole sześciokąta foremnego, którego bok ma długość 3.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pole powierzchni sześciokąta foremnego
Pole sześciokąta foremnego jest równe \sqrt{3}. Obliczyć obwód tego sześciokąta.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pole powierzchni wielokąta foremnego
W okrąg o promieniu R=10 wpisano ośmiokąt foremny. Jaki promień ma okrąg, w który wpisano sześciokąt foremny o takim samym polu powierzchni co ośmiokąt foremny.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - kąt wewnętrzny w wielokącie foremnym
Obliczyć miarę kąta wewnętrznego (pomiędzy sąsiednimi bokami) n-kąta foremnego.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - wielokąt foremny, kąt wewnętrzny
Miara kąta wewnętrznego (pomiędzy sąsiednimi bokami) pewnego wielokąta foremnego jest równa 162o. Ile boków ma ten wielokąt?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - kąt zewnętrzny
Ile wynosi miara kąta zewnętrznego w ośmiokącie foremnym?

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - pole koła, pole kwadratu, kwadrat wpisany w koło
W koło o promieniu r wpisano kwadrat. Oblicz pole figury, która stanowi różnicę tego koła i kwadratu?

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.