Kąty

Kąt jest to figura geometryczna, będąca częścią płaszczyzny, wyznaczona przez dwie półproste o wspólnym początku wraz z tymi półprostymi.


TESTY I ZADANIA

Oznaczanie kątów

Kąty oznaczamy literami alfabetu greckiego. Zwykle oznaczanie odbywa się w kolejności: α — alpha, β — beta, γ — gamma, δ — delta, ε — epsilon, φ — fi. Kolejność jest umowna.

Kąt prosty oznaczamy na rysunkach kropką.

Rodzaje kątów

Istnieje wiele sposobów określania klasyfikacji kątów. Z uwagi na ich miarę możemy wyróżnić następujące rodzaje:

nazwa miara
kąt ostry mniej niż 90°
kąt prosty 90°
kąt rozwarty więcej niż 90° i mniej niż 180°
kąt półpełny 180°
kąt pełny 360°
kąt zerowy
kąt wypukły nie więcej niż 180°
kąt wklęsły więcej niż 180° i mniej niż 360°

Najważniejsze twierdzenia

Oto wybrane twierdzenia dotyczące kątów. Więcej znajdziesz w naszym kursie.

  • Kąty wierzchołkowe są równe (α=β).
kąty wierzchołkowe
  • Suma miar kątów przyległych wynosi 180°.
kąty przyległe
  • Kąty naprzemianległe mają równe miary.
  • Wszystkie kąty wpisane w dany okrąg i oparte na tym samym łuku są równe i równe połowie kąta środkowego opartego na tym samym łuku.
kąty wpisane i środkowy
  • Kąt wpisany w półkole oparty na średnicy jest kątem prostym.

© medianauka.pl, 2023-02-05, ART-4684Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.