zadanie maturalne

Zadanie maturalne nr 9, matura 2015 (poziom rozszerzony)

Treść zadania:

Dwusieczne czworokąta \(ABCD\) wpisanego w okrąg przecinają się w czterech różnych punktach: \(P, Q, R, S\) (zobacz rysunek).

rysunek do zanaia 9, matura 2015

Wykaż, że na czworokącie \(PQRS\) można opisać okrąg.


ksiązki Rozwiązanie zadania

Wprowadzamy następujące oznaczenia:

Oznaczenia na rysunku

W czworokącie wpisanym w okrąg suma przeciwległych kątów wynosi \(180°\). Zatem

\(2\alpha+2|\angle BCR|=180°\)

\(|\angle BCR|=\frac{180°-2\alpha}{2}=90°-\alpha\)

\(2\beta+2|\angle ADR|=180°\)

\(|\angle ADR|=\frac{180°-2\beta}{2}=90°-\beta\)

Widać też, że:

\(|\angle AQD|=180°-(|\angle DAQ|+|\angle ADQ|)=180°-(\alpha+(90°-\beta))=90°-\alpha+\beta\)

\(|\angle BSC|=180°-(|\angle BCR|+|\angle CBP|)=180°-((90°-\alpha)+\beta)=90°+\alpha-\beta\)

Mamy także:

\(|\angle PQR|+|\angle PSR|=(90°-\alpha +\beta)+(90°+\alpha -\beta)=180°\)

Suma wszystkich kątów czworokąta jest równa \(360°\), więc suma pozostałych dwóch kątów czworokąta \(PQRS\) także jest równa \(180°\). To oznacza, że na czworokącie \(PQRS\) można opisać okrąg, co kończy dowód.

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź A

© medianauka.pl, 2017-01-09, ZAD-3367

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Znaleźć równanie dwusiecznej kątów wyznaczonych przez proste o równaniach \(y=-\frac{3}{4}x+\frac{1}{2}\) i \(y=\frac{4}{3}x+\frac{5}{3}\).

Pokaż rozwiązanie zadania.
Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.