Zadanie maturalne nr 9, matura 2015 (poziom rozszerzony)


Dwusieczne czworokąta ABCD wpisanego w okrąg przecinają się w czterech różnych punktach:, Q, R, S (zobacz rysunek)
rysunek do zanaia 9, matura 2015
Wykaż, że na czworokącie PQRS można opisać okrąg.

ksiązki Rozwiązanie zadania

Wprowadzamy następujące oznaczenia:

Oznaczenia na rysunku

W czworokącie wpisanym w okrąg suma przeciwległych kątów wynosi 180°. Zatem

2\alpha+2|\angle BCR|=180^{\circ}\\|\angle BCR|=\frac{180^{\circ}-2\alpha}{2}=90^{\circ}-\alpha\\2\beta+2|\angle ADR|=180^{\circ}\\|\angle ADR|=\frac{180^{\circ}-2\beta}{2}=90^{\circ}-\beta

Widać też, że:

|\angle AQD|=180^{\circ}-(|\angle DAQ|+|\angle ADQ|)=180^{\circ}-(\alpha+(90^{\circ}-\beta))=90^{\circ}-\alpha+\beta\\|\angle BSC|=180^{\circ}-(|\angle BCR|+|\angle CBP|)=180^{\circ}-((90^{\circ}-\alpha)+\beta)=90^{\circ}+\alpha-\beta

Mamy także:

|\angle PQR|+|\angle PSR|=(90^{\circ}-\alpha +\beta)+(90^{\circ}+\alpha -\beta)=180^{\circ}

Suma wszystkich kątów czworokąta jest równa 360°, więc suma pozostałych dwóch kątów czworokąta PQRS także jest równa 180°. To oznacza, że na czworokącie PQRS można opisać okrąg, co kończy dowód.

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź A

© medianauka.pl, 2017-01-09, ZAD-3367

Zadania podobne

kulkaZadanie - dwusieczna kąta - konstukcja
Skonstruować dwusieczną kąta przedstawionego na rysunku.

dwusieczna kąta

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - równanie dwusiecznej kąta
Znaleźć równanie dwusiecznej kątów wyznaczonych przez proste o równaniach y=-\frac{3}{4}x+\frac{1}{2} i y=\frac{4}{3}x+\frac{5}{3}.

Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.