Symetria z poślizgiem

Symetria z poślizgiem jest to złożenie translacji o wektor \(\vec{w}\) i symetrii osiowej względem prostej równoległej do wektora translacji. Jeżeli wektor translacji jest wektorem zerowym, kierunek osi symetrii może być dowolny.

Złożenie translacji i symetrii osiowej, gdy wektor translacji jest równoległy do osi symetrii, jest przemienne, to znaczy, że nie ma znaczenia, czy najpierw dokonujemy translacji, a potem przekształcenia względem osi symetrii, czy odwrotnie.

Symetria z poślizgiem

Twierdzenie

Symetria z poślizgiem jest przekształceniem izometrycznym, które jest złożeniem trzech symetrii osiowych.

Inne zagadnienia z tej lekcji


© medianauka.pl, 2010-11-29, A-1033
Data aktualizacji artykułu: 2023-07-16Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.