Symetria z poślizgiem

Definicja Definicja

Symetria z poślizgiem jest to złożenie translacji o wektor \vec{w} i symetrii osiowej względem prostej równoległej do wektora translacji. Jeżeli wektor translacji jest wektorem zerowym kierunek osi symetrii może być dowolny.

Złożenie translacji i symetrii osiowej, gdy wektor translacji jest równoległy do osi symetrii, jest przemienne, to znaczy, że nie ma znaczenia, czy najpierw dokonujemy translacji a potem przekształcenia względem osi symetrii, czy odwrotnie.

Symetria z poślizgiem

Twierdzenie Twierdzenie

Symetria z poślizgiem jest przekształceniem izometrycznym, które jest złożeniem trzech symetrii osiowych.Inne zagadnienia z tej lekcji

Przekształcenie geometryczne

Przekształcenie geometryczne

Definicja przekształcenia geometrycznego, izometrycznego, tożsamościowego.

Symetria osiowa

Symetria osiowa

Symetria osiowa względem prostej a jest to nietożsamościowa izometria płaszczyzny, w której każdy punkt prostej a jest punktem stałym.

Symetria środkowa

Symetria środkowa

Co to jest symetria środkowa względem punktu i środek symetrii figury?

Dwusieczna kąta

Dwusieczna kąta

Dwusieczna kąta jest to półprosta o początku w wierzchołku kąta, która leży na osi symetrii kąta i leży w obszarze tego kąta.

Symetralna odcinka

Symetralna odcinka

Symetralna odcinka jest to oś symetrii tego odcinka prostopadła do niego.
© medianauka.pl, 2010-11-29, ART-1033Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.