logo

Symetria z poślizgiem

Definicja Definicja

Symetria z poślizgiem jest to złożenie translacji o wektor \vec{w} i symetrii osiowej względem prostej równoległej do wektora translacji. Jeżeli wektor translacji jest wektorem zerowym kierunek osi symetrii może być dowolny.

Złożenie translacji i symetrii osiowej, gdy wektor translacji jest równoległy do osi symetrii, jest przemienne, to znaczy, że nie ma znaczenia, czy najpierw dokonujemy translacji a potem przekształcenia względem osi symetrii, czy odwrotnie.

Symetria z poślizgiem

Twierdzenie Twierdzenie

Symetria z poślizgiem jest przekształceniem izometrycznym, które jest złożeniem trzech symetrii osiowych.© medianauka.pl, 2010-11-29, ART-1033


Inne zagadnienia z tej lekcji

Przekształcenie geometrycznePrzekształcenie geometryczne
Definicja przekształcenia geometrycznego, izometrycznego, tożsamościowego.
Symetria osiowaSymetria osiowa
Symetria osiowa względem prostej a jest to nietożsamościowa izometria płaszczyzny, w której każdy punkt prostej a jest punktem stałym.
Symetria środkowaSymetria środkowa
Co to jest symetria środkowa względem punktu i środek symetrii figury?
Dwusieczna kątaDwusieczna kąta
Dwusieczna kąta jest to półprosta o początku w wierzchołku kąta, która leży na osi symetrii kąta i leży w obszarze tego kąta.
Symetralna odcinkaSymetralna odcinka
Symetralna odcinka jest to oś symetrii tego odcinka prostopadła do niego.Polecamy w naszym sklepie

Matematyka olimpijska. Algebra i teoria liczb
Matematyka olimpijska. Planimetria
Matematyka a fizyka
BrainBox - Matematyka
Matematyka olimpijska. Kombinatoryka
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.