Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Symetria z poślizgiem

Definicja Definicja

Symetria z poślizgiem jest to złożenie translacji o wektor \vec{w} i symetrii osiowej względem prostej równoległej do wektora translacji. Jeżeli wektor translacji jest wektorem zerowym kierunek osi symetrii może być dowolny.

Złożenie translacji i symetrii osiowej, gdy wektor translacji jest równoległy do osi symetrii, jest przemienne, to znaczy, że nie ma znaczenia, czy najpierw dokonujemy translacji a potem przekształcenia względem osi symetrii, czy odwrotnie.

Symetria z poślizgiem

Twierdzenie Twierdzenie

Symetria z poślizgiem jest przekształceniem izometrycznym, które jest złożeniem trzech symetrii osiowych.


© medianauka.pl, 2010-11-29, ART-1033


Inne zagadnienia z tej lekcji
Polecamy koszyk© Media Nauka 2008-2017 r.