Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Rzut prostokątny

Rzut prostokątny jest szczególnym przypadkiem rzutu równoległego na prostą.

dowód Dowód

Rzut prostokątny jest to rzut równoległy na prostą, w którym kierunek rzutu jest prostopadły do rzutni.

Poniższy rysunek przedstawia rzut prostokątny punktu i odcinka.

rzut prostokątny

© medianauka.pl, 2010-11-07, ART-1007


Inne zagadnienia z tej lekcji


Zadania z rozwiązaniami

spis treści
Zbiór zadań związany
z niniejszym artykułem.


zadanie-ikonka Zadanie - rzut prostokątny
Znaleźć obraz punktu P=(2,3) w rzucie prostokątnym na prostą y=-x+2.

zadanie-ikonka Zadanie - rzut prostokątny
Znaleźć obraz okręgu (x-2)2+(y-1)2=4 w rzucie prostokątnym na prostą y=x.

zadanie-ikonka Zadanie - rzut prostokątny
Znaleźć obraz kwadratu w rzucie prostokątnym na prostą przechodzącą przez środki dwóch sąsiadujących boków.
Polecamy koszyk© Media Nauka 2008-2017 r.