Zadanie - rzut prostokątny

Treść zadania:

Znaleźć obraz punktu \(P=(2,3)\) w rzucie prostokątnym na prostą \(y=-x+2\).


ksiązki Rozwiązanie zadania

Sporządzamy szkic:

Rzut prostakątny - ilustracja do zadania

Obraz punktu \(P\) oznaczamy przez \(P'=(x,y)\). Mamy znaleźć współrzędne tego punktu. Punkt \(P\) oraz punkt \(P'\) leżą na prostej prostopadłej do rzutni, oznaczamy jej równanie przez \(y=ax+b\). Dwie proste prostopadłe mają współczynniki kierunkowe, które spełniają między sobą zależność:

\(a_1=-\frac{1}{a_2}\)

Wystarczy znaleźć współczynnik \(b\). Znamy współrzędne punktu \(P\). Podstawiamy je do równania prostej i otrzymujemy:

\(y=ax+b\)

\(a=-\frac{1}{-1}=1\)

\(y=x+b\)

\(P=(2,3)\)

\(3=1\cdot 2+b\)

\(b=3-2=1\)

\(y=x+1\)

Mamy równanie prostej wyznaczonej przez punkty \(P\), \(P'\). Wiemy, że punkt \(P'\) to punkt przecięcia prostych \(y=-x+2\) i \(y=x+1\), wystarczy więc rozwiązać układ równań:

\underline{+ \ \ \ \begin{cases} y=x+1\\ y=-x+2 \end{cases}}\\ 2y=3/:2\\ y=\frac{3}{2}\\ \frac{3}{2}=x+1\\ x=\frac{1}{2}\\ P'=(\frac{1}{2},\frac{3}{2})

ksiązki Odpowiedź

\(P'=(\frac{1}{2},\frac{3}{2})\)

© medianauka.pl, 2011-03-15, ZAD-1231

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Znaleźć obraz okręgu \((x-2)^2+(y-1)^2=4\) w rzucie prostokątnym na prostą \(y=x\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Znaleźć obraz kwadratu w rzucie prostokątnym na prostą przechodzącą przez środki dwóch sąsiadujących boków.

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.