Zadanie - rzut prostokątny

Treść zadania:

Znaleźć obraz kwadratu w rzucie prostokątnym na prostą przechodzącą przez środki dwóch sąsiadujących boków.


ksiązki Rozwiązanie zadania

Rozwiązanie ilustruje rysunek:

Rzut prostokątny - szkic do zadania 701

Obrazem kwadratu w rzucie prostokątnym jest odcinek \(\overline{A'C'}\). Kierunek rzutowania zaznaczono linią przerywaną i jest on prostopadły do rzutni (prostej przechodzącej przez środki dwóch sąsiadujących boków).


© medianauka.pl, 2011-03-16, ZAD-1233

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Znaleźć obraz punktu \(P=(2,3)\) w rzucie prostokątnym na prostą \(y=-x+2\).

Pokaż rozwiązanie zadania.

Zadanie nr 2.

Znaleźć obraz okręgu \((x-2)^2+(y-1)^2=4\) w rzucie prostokątnym na prostą \(y=x\).

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.