Logo Media Nauka

Zadanie - rzut prostokątny

Znaleźć obraz kwadratu w rzucie prostokątnym na prostą przechodzącą przez środki dwóch sąsiadujących boków.

ksiązki Rozwiązanie zadania ze szczegółowymi wyjaśnieniami

Rozwiązanie ilustruje rysunek:

Rzut prostokątny - szkic do zadania 701

Obrazem kwadratu w rzucie prostokątnym jest odcinek \overline{A'C'}. Kierunek rzutowania zaznaczono linią przerywaną i jest on prostopadły do rzutni (prostej przechodzącej przez środki dwóch sąsiadujących boków).


© medianauka.pl, 2011-03-16, ZAD-1233

Zadania podobne

kulkaZadanie - rzut prostokątny
Znaleźć obraz punktu P=(2,3) w rzucie prostokątnym na prostą y=-x+2.

Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie - rzut prostokątny
Znaleźć obraz okręgu (x-2)2+(y-1)2=4 w rzucie prostokątnym na prostą y=x.

Pokaż rozwiązanie zadania© Media Nauka 2008-2018 r.