Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Rozkład liczby na czynniki pierwsze

Tablica

Tablica liczb pierwszych
Poniższa tabela zawiera rozkład na czynniki pierwsze liczb z zakresu od 2 do 200.

2 - liczba pierwsza
3 - liczba pierwsza
4=2x2
5 - liczba pierwsza
6=2x3
7 - liczba pierwsza
8=2x2x2
9=3x3
10=2x5
11 - liczba pierwsza
12=2x2x3
13 - liczba pierwsza
14=2x7
15=3x5
16=2x2x2x2
17 - liczba pierwsza
18=2x3x3
19 - liczba pierwsza
20=2x2x5
21=3x7
22=2x11
23 - liczba pierwsza
24=2x2x2x3
25=5x5
26=2x13
27=3x3x3
28=2x2x7
29 - liczba pierwsza
30=2x3x5
31 - liczba pierwsza
32=2x2x2x2x2
33=3x11
34=2x17
35=5x7
36=2x2x3x3
37 - liczba pierwsza
38=2x19
39=3x13
40=2x2x2x5
41 - liczba pierwsza
42=2x3x7
43 - liczba pierwsza
44=2x2x11
45=3x3x5
46=2x23
47 - liczba pierwsza
48=2x2x2x2x3
49=7x7
50=2x5x5
51=3x17
52=2x2x13
53 - liczba pierwsza
54=2x3x3x3
55=5x11
56=2x2x2x7
57=3x19
58=2x29
59 - liczba pierwsza
60=2x2x3x5
61 - liczba pierwsza
62=2x31
63=3x3x7
64=2x2x2x2x2x2
65=5x13
66=2x3x11
67 - liczba pierwsza
68=2x2x17
69=3x23
70=2x5x7
71 - liczba pierwsza
72=2x2x2x3x3
73 - liczba pierwsza
74=2x37
75=3x5x5
76=2x2x19
77=7x11
78=2x3x13
79 - liczba pierwsza
80=2x2x2x2x5
81=3x3x3x3
82=2x41
83 - liczba pierwsza
84=2x2x3x7
85=5x17
86=2x43
87=3x29
88=2x2x2x11
89 - liczba pierwsza
90=2x3x3x5
91=7x13
92=2x2x23
93=3x31
94=2x47
95=5x19
96=2x2x2x2x2x3
97 - liczba pierwsza
98=2x7x7
99=3x3x11
100=2x2x5x5

Teoria Rozkład liczby naturalnej na czynniki pierwsze polega na jej przedstawieniu w postaci iloczynu liczb pierwszych.

Każdą liczbę złożoną można przedstawić w postaci iloczynu liczb pierwszych. Oto kilka przykładów:

Przykład Przykład

18 = 2x3x3
152 = 2x2x2x19
1000 = 2x2x2x5x5x5
9002 = 2x7x643

Animacja

Animacja

Rozkład liczby na czynniki pierwsze bardzo często wykorzystujemy w matematyce. Warto poznać pisemny sposób rozkładu, który został zilustrowany poniższą animacją:


rozkład na czynniki pierwsze - animacja

Teoria Aby pisemnie rozłożyć liczbę na czynniki pierwsze zapisujemy ją po lewej stronie pionowej kreski, a po prawej najmniejszy dzielnik, będący liczbą pierwszą. Wykonujemy dzielenie, wynik zapisujemy po lewej stronie i czynność tę powtarzamy tak długo, aż w wyniku kolejnego dzielenia otrzymamy jeden. Iloczyn wszystkich liczb zapisanych w kolumnie po prawej stronie kreski będzie równy danej liczbie.

Przykład Przykład

A oto dwa inne przykłady:

588=2x2x3x7x7

rozkład na czynniki pierwsze - przykład 1
600=2x2x2x3x5x5

rozkład na czynniki pierwsze - przykład 2


kalkulator Kalkulator
W tym miejscu możesz rozłożyć dowolną liczbę naturalną na czynniki pierwsze. Pamiętaj aby podać liczbę naturalną. Jeżeli podasz liczbę rzeczywistą, do obliczeń zostanie wzięta jedynie jej część całkowita.

Wpisz liczbę naturalną:


Wynik to:© medianauka.pl, 2008-11-11, ART-106


Inne zagadnienia z tej lekcji


Zadania z rozwiązaniami

spis treści
Zbiór zadań związany
z niniejszym artykułem.


zadanie-ikonka Zadanie - rozkład liczby na czynniki pierwsze
Rozłożyć liczbę
a) 290400
b) 4410
c) 150150
na czynniki pierwsze.

zadanie-ikonka Zadanie - działania na pierwiastkach, obliczanie wartości wyrażenia
Oblicz wartość wyrażenia \sqrt[3]{\frac{216}{1331}}


Polecamy koszyk© Media Nauka 2008-2017 r.