Rozkład liczby na czynniki pierwsze

Rozkład liczby naturalnej na czynniki pierwsze polega na jej przedstawieniu w postaci iloczynu liczb pierwszych.

Każdą liczbę złożoną można przedstawić w postaci iloczynu liczb pierwszych. Oto kilka przykładów:

Przykłady

Rozłóż podane liczby na czynniki pierwsze:

  • 12 = 2·2·3
  • 999 = 3·3·3·37
  • 1971 = 3·3·3·73
  • 126870 = 2·3·5·4229

Pisemny rozkład liczby na czynniki pierwsze

rozkład na czynniki pierwsze - animacja Animacja

Rozkład liczby na czynniki pierwsze bardzo często wykorzystujemy w matematyce. Warto poznać pisemny sposób rozkładu, który został zilustrowany poniższą animacją:


Aby pisemnie rozłożyć liczbę na czynniki pierwsze, zapisujemy ją po lewej stronie pionowej kreski, a po prawej najmniejszy dzielnik, będący liczbą pierwszą. Wykonujemy dzielenie, wynik zapisujemy po lewej stronie i czynność tę powtarzamy tak długo, aż w wyniku kolejnego dzielenia otrzymamy jeden. Iloczyn wszystkich liczb zapisanych w kolumnie po prawej stronie kreski będzie równy danej liczbie.

Przykłady

A oto dwa inne przykłady rozkładu liczb naturalnych:

588 = 2·2·3·7·7;

Poniżej pisemny rozkład liczby 588.

rozkład na czynniki pierwsze - przykład 1
600 = 2·2·2·3·5·5;

Poniżej pisemny rozkład liczby 600.

rozkład na czynniki pierwsze - przykład 2


Kalkulator

kalkulator W tym miejscu możesz rozłożyć dowolną liczbę naturalną na czynniki pierwsze. Pamiętaj, aby podać liczbę naturalną. Jeżeli podasz liczbę rzeczywistą, do obliczeń zostanie wzięta jedynie jej część całkowita.

Wpisz liczbę naturalną:


Wynik to:


Pytania

Czy każdą liczbę naturalną można rozłożyć na czynniki pierwsze?

Nie. Na czynniki można rozłożyć wyłącznie liczby złożone. Liczb pierwszych , zera i jedynki nie da się rozłożyć na czynniki pierwsze.Zadania z rozwiązaniami

zadanie maturalne

Zadanie nr 1.

Rozłóż na czynniki pierwsze liczby:
a) 290400, b) 4410, c) 150150.

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 2.

Oblicz wartość wyrażenia \(\sqrt[3]{\frac{216}{1331}}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

Inne zagadnienia z tej lekcji


© medianauka.pl, 2008-11-11, A-106
Data aktualizacji artykułu: 2023-02-22Udostępnij
©® Media Nauka 2008-2023 r.