Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Największy wspólny dzielnik - NWD

Teoria Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb jest to największa spośród takich liczb, które są jednocześnie dzielnikami obu liczb.

Przykład Przykład

Podzielnikami liczb 12 i 18 są liczby: 1,2,3 oraz 6. Największą z tych liczb jest 6, a więc jest to największy wspólny dzielnik. Zapisujemy to w następujący sposób: NWD(12,18)=6.

NWD dwóch liczb naturalnych znajdujemy wykorzystując rozkład na czynniki pierwsze.

NWD jest równe iloczynowi wszystkich czynników pierwszych wspólnych dla obu liczb

Animacja

Animacja


najwiekszy wspólny dzielnik (NWD) - animacja

Przykład Przykład

A oto inny przykład: Znaleźć największy wspólny dzielnik liczb 999 i 3108:

nwd - przykład

NWD(999,3108)=3x37=111

Zatem największy dzielnik liczb 999 i 3108 to 111. Można sprawdzić, że 999:111=9 i 3108:111=28


© medianauka.pl, 2008-11-12, ART-107


Inne zagadnienia z tej lekcji


Zadania z rozwiązaniami

spis treści
Zbiór zadań związany
z niniejszym artykułem.


zadanie-ikonka Zadanie - znajdowanie największego wspólnego dzielnika NWD
Znaleźć największy wspólny dzielnik (NWD) liczb:
a) 10800 i 516
b) 28224 i 7350
c) 1584 i 792
d) 4608, 1008 i 648


Polecamy koszyk© Media Nauka 2008-2017 r.