Logo Serwisu Media Nauka


Najmniejsza wspólna wielokrotność - NWW

Teoria Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) dwóch liczb jest to najmniejsza spośród takich liczb, które są jednocześnie wielokrotnościami obu liczb.

Przykład Przykład

Wielokrotnościami liczby 4 są liczby: 8,12,16,20,24,28,...
Wielokrotnościami liczby 3 są liczby: 6,9,12,15,18,21,24,...

Liczba 12,24,... są wspólnymi wielokrotnościami liczb 3 i 4, a 12 jest z nich wielokrotnością najmniejszą.
Zapisujemy to w następujący sposób: NWW(3,4) = 12.

Teoria NWW dwóch liczb naturalnych znajdujemy wykorzystując rozkład na czynniki pierwsze. NWW jest równe iloczynowi jednej z danych liczb i wszystkich czynników pierwszych rozkładu drugiej liczby, które nie występowały w rozkładzie na czynniki pierwszej liczby. Ilustruje to poniższa animacja:

najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) - animacja

Przykład Przykład

A oto inny przykład:

Znaleźć najmniejszą wspólną wielokrotność liczb 999 i 3108:

nwd, najmniejsza wspólna wielokrotność - przykład

NWW(999,3108)= 999x2x2x7 = 3108x3x3 = 27972


© Media Nauka, 2008-11-13, ART-108Zadania z rozwiązaniami

spis treści
Zbiór zadań związany
z niniejszym artykułem.


zadanie - ikonka Zadanie 418 - najmniejsza wspólna wielokrotność NWW
Znaleźć najmniejszą wspólną wielokrotność NWW liczb:
a) 168 i 762
b) 3125 i 625
c) 2016 i 33264
d) 432, 112 i 84Spis działów

Logika i zbiory

Zbiory

Liczby

Liczby

Funkcje

Funkcje

Równania i nierówności

Równania

Analiza matematyczna

Analiza

Geometria

Geometria

Rachunek prawdopodobieństwa

ProbabilistykaPolecamy