Logo Media Nauka

Test

TEST - Właściwości liczb rzeczywistych


Liczba pytań: 17
Poziom szkoły: podstawowy
Test kończy lekcję: Właściwości liczb rzeczywistychzadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Liczby całkowite są podzielne przez 3 jeżeli
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Liczba dzieli się przez 4, jeżeli
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Liczba naturalna jest podzielna przez 6 jeżeli:
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Liczba jest podzielna przez 9 jeżeli
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Liczba 1000143 jest podzielna przez
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Liczbę niepodzielną przez 2 nazywamy:
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Liczba 183132
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Liczbami pierwszymi są:
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe:
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Rozkład na czynniki - zadanie W miejsce znaku zapytania na ilustracji podczas rozkładu liczby na czynniki pierwsze należy wpisać liczbę:
zadanie Pytanie nr 11 za 1 pkt.

NWD(75,120)=
zadanie Pytanie nr 12 za 1 pkt.

NWW(75, 120) =
zadanie Pytanie nr 13 za 1 pkt.

NWD (38, 18) =
zadanie Pytanie nr 14 za 1 pkt.

Ile cyfr znaczących ma liczba 2002,00?
zadanie Pytanie nr 15 za 1 pkt.

Zaokrągleniem liczby 203.545 do 5 cyfr znaczących jest liczba
zadanie Pytanie nr 16 za 1 pkt.

999.99 ≈
zadanie Pytanie nr 17 za 1 pkt.

Po zaokrągleniu liczby 127635 do pełnych tysięcy otrzymamy liczbę:Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© Media Nauka 2008-2019 r.