Logo Media Nauka

Facebook

Test

TEST - Właściwości liczb rzeczywistych

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 17
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Liczby całkowite są podzielne przez 3 jeżeli
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Liczba dzieli się przez 4, jeżeli
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Liczba naturalna jest podzielna przez 6 jeżeli:
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Liczba jest podzielna przez 9 jeżeli
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Liczba 1000143 jest podzielna przez
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Liczbę niepodzielną przez 2 nazywamy:
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Liczba 183132
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

Liczbami pierwszymi są:
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe:
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

Rozkład na czynniki - zadanie W miejsce znaku zapytania na ilustracji podczas rozkładu liczby na czynniki pierwsze należy wpisać liczbę:
zadanie Pytanie nr 11 za 1 pkt.

NWD(75,120)=
zadanie Pytanie nr 12 za 1 pkt.

NWW(75, 120) =
zadanie Pytanie nr 13 za 1 pkt.

NWD (38, 18) =
zadanie Pytanie nr 14 za 1 pkt.

Ile cyfr znaczących ma liczba 2002,00?
zadanie Pytanie nr 15 za 1 pkt.

Zaokrągleniem liczby 203.545 do 5 cyfr znaczących jest liczba
zadanie Pytanie nr 16 za 1 pkt.

999.99 ≈
zadanie Pytanie nr 17 za 1 pkt.

Po zaokrągleniu liczby 127635 do pełnych tysięcy otrzymamy liczbę:

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.

Polecamy w naszym sklepie

laboratorium w szufladzie Matematyka
Kubek matematyka pi
Rodzinna matematyka
Dziwna Matematyka
Kolorowe skarpetki 3D
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2021 r.