Zaokrąglanie liczb

książki Głównie liczby niewymierne, ale także inne często zaokrąglamy, to znaczy odrzucamy część cyfr końcowych (lub zastępujemy zerami).

Zaokrągleń używamy w życiu codziennym. Dla przykładu jeżeli cena towaru wynosi 12 zł 02 gr, często powiemy, że coś kosztuje po prostu 12 złotych, uznając 2 grosze za mało istotne. Zaokrąglenia stosujemy w księgowości, kiedy musimy prawidłowo wyrazić kwotę w pełnych złotych, lub złotych i groszach, a kalkulator wynik działania podaje z dokładnością do więcej niż dwóch miejsc po przecinku. W tych i wielu innych przypadkach stosujemy ściśle określone metody zaokrąglania liczb.

Jeżeli odrzucaną cyfrą (zastępowaną zerem) jest 0,1,2,3,4, to ostatnia zachowana cyfra nie zmienia się.

Jeżeli odrzucaną cyfrą (zastępowaną zerem) jest 5,6,7,8,9, to ostatnia zachowana cyfra jest zwiększana o 1.


Przy zaokrąglaniu znak równości zmienia się na znak zaokrąglenia "≈"

punktor Przykład

482,45 ≈ 482,5 ≈ 483 ≈ 480 ≈ 500
12,8992 ≈ 12,899 ≈ 12,9 ≈ 13 ≈ 10
(pogrubioną czcionką zaznaczyłem przypadek, gdy ostatnią zachowaną cyfrą jest 9. Wówczas zachowana cyfra staje się zerem, a zwiększamy o jeden przedostatnią pozostałą cyfrę)
19,99 ≈ 20
178,9899 ≈ 178,99 ≈ 179 ≈ 180 ≈ 200
9.999 ≈ 10

książki Jak widać w powyższych przykładach zaokrąglania nie stosujemy, kiedy liczba posiada już tylko jedną cyfrę znaczącą. Cyfra znacząca jest to cyfra 1,2,3,...,9 i 0 w przypadku, gdy znajduje się pomiędzy wymienionymi wcześniej cyframi lub na końcu, gdy oznacza brak jednostek odpowiedniego rzędu. Zatem zer początkowych, ani zer końcowych napisanych w wyniku zaokrąglenia lub w celu zapełnienia miejsca nie zaliczamy do cyfr znaczących

punktor Przykład

Liczba 534,21 ma 5 cyfr znaczących.
Liczba 5001 ma 4 cyfry znaczące.
Liczba 5001,00 ma 4 cyfry znaczące.
Liczba 0,231 ma 3 cyfry znaczące.
Liczba 0,001 ma 1 cyfrę znaczącą.

książki Zaokrąglenie do N cyfr znaczących polega na takim zaokrągleniu liczby, aby w efekcie miała N cyfr znaczących.

punktor Przykład

Dla przykładu podaję zaokrąglenie do 5 cyfr znaczących: 4005,826 ≈ 4005,8.

książki Często chcemy zaokrąglić liczbę określając jej rząd.

Jeżeli mówimy, że chcemy zaokrąglić liczbę do części dziesiątych, pozostawiamy tylko jedną cyfrę po przecinku (po zaokrągleniu), setnych części - 2 cyfry po przecinku, tysięcznych części - 3 i tak dalej.

Jeżeli chcemy zaokrąglić do pełnych dziesiątek, setek, tysięcy i tak dalej, zaokrąglamy tak, aby otrzymać liczby całkowite o minimum o 1, 2, 3, ... zerach "na końcu" po zaokrągleniu.

punktor Przykład

Zaokrąglenia do tysięcy:
1234 ≈ 1000
8999 ≈ 9000
127635 ≈ 128000
78896 ≈ 79000

Zaokrąglenia do setnych części:
246,445 ≈ 246,45
0,(64) = 0,646464 ... ≈ 0,65
154,0005 ≈ 154
0,0191 ≈ 0,02

Ciekawostki

ciekawostki Ciekawostki

waga

Zaokrąglenia są bardzo istotne w pomiarach różnych wielkości fizycznych i chemicznych. Zaokrąglanie polegające na określeniu liczb po przecinku, szczególnie bardzo małych wielkości może generować względnie duży błąd. Stosuje się tutaj zaokrąglanie do liczby cyfr znaczących ( w zależności od mierzonej wielkości liczby te są różne).

Ponadto liczbę z reguły zaokrąglamy do tylu miejsc po przecinku (znaczących), aby ostatnia cyfra była pewna. Dla przykładu wynik ważenia 0,274 g na wadze o dokładności 0,001 g trzeba będzie zaokrąglić do dwóch miejsc znaczących (bo ostatnia tzn. trzecia, jest już niepewna).

ciekawostki Ciekawostki

suma w excell

Przyjrzyj się sumie liczb z arkusza kalkulacyjnego na ilustracji. Przecież 1.6 + 1.5 + 1.6 = 4.7 a nie 4.6? excell - przykład sumy Dzieje się tak wówczas, gdy w komórkach arkusza kalkulacyjnego wpisujemy liczby z większą dokładnością niż są wyświetlane. Tak naprawdę w naszym przykładzie w komórki arkusza zostały wpisane liczby 1.55, 1.5 i 1.57 co daje wynik 4.62. Zatem po użyciu w Excelu ikony "Zmniejsz dziesiętne" ( ikonki - excel ) liczby będą wyświetlane z mniejszą dokładnością i będą zaokrąglane, jednak w pamięci komórki pozostają liczby nie zaokrąglone. Zatem liczba 1.55 będzie wyświetlana jako 1.6, 1.5 jako 1.5, 1.57 jako 1.6, sumowanie odbywa się po liczbach 1.55, 1.5, 1.57, a nie po liczbach 1.6, 1.5 i 1.6, więc otrzymany wynik 4.62, który jest zaokrąglany przy wyświetlaniu do 4.6, choć pamiętajmy, że w pamięci komórki nadal figuruje liczba 4.62.

Aby zaokrąglić liczbę w programie Excel, należy użyć funkcji "=ZAOKR()" lub kilku jej innych wersji wersji (zobacz odpowiedzi na pytani ana końcu tego artykułu).

ciekawostki Ciekawostki

Istnieje jeszcze inny sposób zaokrąglania liczb, który jest nieco bardziej dokładny, ale mający zastosowanie dla dużych zbiorów liczb, otrzymywanych w wyniku różnego rodzaju pomiarów. Dla cyfr mniejszych i większych od 5 jest analogiczny do metody standardowej. Natomiast jeśli po prawej stronie zaokrąglanej cyfry znajduje się 5 i za nią kolejne cyfry, wtedy zaokrąglamy w górę: 0,3852 ≈ 0,39. Jeśli jednak 5 jest ostatnią cyfrą, wówczas zaokrąglamy tak, żeby zostawić na końcu liczbę parzystą: 0,45 ≈ 0,4; 0,35 ≈ 0,4. W szkołach tej metody nie stosujemy.

Pytania

Jak zaokrąglać liczby w Excelu?

Korzystamy z funkcji '=ZAOKR(liczba, liczba_cyfr_po_przecinku)'. Można też skorzystać z innych funkcji arkusza kalkulacyjnego: ZAOKR.DO.CAŁK, ZAOKR.DO.NPARZ, ZAOKR.DO.PARZ, ZAOKR.DO.TEKST, ZAOKR.DÓŁ, ZAOKR.GÓRA, ZAOKR.W.DÓŁ, ZAOKR.W.GÓRĘ.Inne zagadnienia z tej lekcji

Podzielność liczb

Podzielność liczb

Zasady podzielności liczb całkowitych wraz z przykładami i quizami

Liczby pierwsze

Liczby pierwsze

Liczby pierwsze i złożóne - definicja , przykłady , ciekawostki

Rozkład liczby na czynniki pierwsze

Rozkład liczby na czynniki pierwsze

Rozkład liczby naturalnej na czynniki pierwsze polega na jej przedstawieniu w postaci iloczynu liczb pierwszych.

Największy wspólny dzielnik NWD

Największy wspólny dzielnik NWD

Największy wspólny dzielnik NWD dwóch liczb to największa spośród takich liczb, które są jednocześnie dzielnikami obu liczb.

Najmniejsza wspólna wielokrotność NWW

Najmniejsza wspólna wielokrotność NWW

Najmniejsza wspólna wielokrotność NWW dwóch liczb jest to najmniejsza spośród takich liczb, które są jednocześnie wielokrotnościami obu liczb.

Test wiedzy

Test wiedzy

Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.


Powiązane quizy

Zaokrąglanie

Zaokrąglanie

Szkoła podstawowa
Klasa 6
Liczba pytań: 18

ikona - karta pracy

Zaokrąglanie
© medianauka.pl, 2008-11-16, ART-109Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.