Liczby całkowite

Teoria Liczba całkowita jest to liczba ze zbioru C={0,1,-1,2,-2,3,-3,4,-4,...}

Zbiór liczb całkowitych jest zbiorem nieskończonym, ponadto nie ma w nim liczby najmniejszej, ani największej.
Podzbiorem zbioru liczb całkowitych jest zbiór liczb naturalnych (N\subset C).

Zbiory N i Crównoliczne.

Dla wykazania równoliczności tych zbiorów wystarczy utworzyć pary (0,0), (1,-1),(2,1),(3,-2),(4,2) itd. W parach tych pierwsze elementy są liczbami naturalnymi, drugie - liczbami całkowitymi. Ponieważ elementy te wyczerpują zbiory N i C, każde dwie pary mają różne następniki i poprzedniki, więc zbiór liczb całkowitych ma tyle samo elementów co zbiór liczb naturalnych!

W zbiorze liczb całkowitych wykonalne są dodawanie, odejmowanie i mnożenie, to znaczy, że wyniki tych działań na liczbach całkowitych są także liczbami całkowitymi. Wyniki dzielenia nie zawsze należą do zbioru C, więc nie są wykonalne w tym zbiorze.

W zbiorze liczb całkowitych możemy określić pojęcie liczb przeciwnych. Otóż:

Definicja Definicja

Dwie liczby a i b nazywamy liczbami przeciwnymi jeżeli a+b=0.

Pytania

Czy 0 to liczba całkowita?

Tak, zero jest liczbą całkowitą.

Jaka jest najmniejsza liczba jednocyfrowa?

Najmniejszą liczbą jednocyfrową jest -9.

Czy liczb całkowitych jest więcej niż liczb naturalnych?

Nie. Zbiory liczb całkowitych i naturalnych są równoliczne. Oznacza to, że liczb naturalnych jest tyle samo, co liczb całkowitych. Dowód znajdziesz powyżej w artykule.

Jakie są przykłady liczb całkowitych? Czy ułamki do nich należą?

Przykłady wynikają wprost z definicji. Oto kilka liczb, które zaliczamy do zbioru liczb całkowitych: -4456, 43434211, 0, -1000. Ułamki co do zasady nie są liczbami całkowitymi. Ponieważ ułamek to nic innego, jak inny zapis dzielenia, to ułamki niewłaściwe, których licznik jest równy lub jest wielokrotnoscią mianownika z dowolnym znakiem są liczbami całkowitymi (np. -50/2, 8/4, -2/2).

Ćwiczenia

Ćwiczenia interakcyjne pomogą przygotować się na sprawdzian, test, egzamin, a ponadto usystematyzują wiedzę z danej dziedziny. To także świetny trening do matury. Wiele ćwiczeń to dobre zadania maturalne.


Ćwiczenia
Wykonaj ćwiczenia związane z tematemikona - ćwiczenia
Liczby całkowiteInne zagadnienia z tej lekcji

Liczby naturalne

Liczby naturalne

Liczba naturalna jest to liczba ze zbioru N={0,1,2,3,4,...}

Liczby wymierne

Liczby wymierne

Co to są liczby wymierne, co to jest ułamek zwykły i ułamek dziesiętny? Skracanie ułamków zwykłych.

Liczby niewymierne

Liczby niewymierne

Co to są liczby niewymierne?

Liczby rzeczywiste

Liczby rzeczywiste

Co to są liczby rzeczywiste? Zbiór R jest to suma zbioru liczb wymiernych i zbioru liczb niewymiernych.

Kres górny i kres dolny zbioru

Kres górny i kres dolny zbioru

Co to jest kres górny i kres dolny, zbiór ograniczony z góry i z dołu?

Przedziały liczbowe

Przedziały liczbowe

Co to są przedziały liczbowe? Działania na przedziałach liczbowych.

Test wiedzy

Test wiedzy

Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.


Powiązane quizy

Dzielenie liczb całkowitych

Dzielenie liczb całkowitych

Szkoła podstawowa
Klasa 6
Liczba pytań: 15

Mnożenie liczb całkowitych

Mnożenie liczb całkowitych

Szkoła podstawowa
Klasa 6
Liczba pytań: 20Kiedy odkryto liczby ujemne?

Kiedy odkryto liczby ujemne?

Czy liczb ujemnych używano tak samo wcześnie jak liczb dodatnich? Nie! To zaskakujące, że liczby ujemne znamy od całkiem niedawna (szczególnie w Europie), a pełne zasady arytmetyki opracowano dopiero na początku XIX wieku.


© medianauka.pl, 2008-10-16, ART-85
Data aktualizacji artykułu: 2018-02-14Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
© ® Media Nauka 2008-2022 r.