Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Kres górny i kres dolny

Teoria Zbiór A nazywamy ograniczonym z dołu, jeżeli istnieje liczba m nie większa od każdej liczby należącej do zbioru A

Za pomocą kwantyfikatorów możemy powyższe zdanie zapisać w następujący sposób:

wzór - zbiór ograniczony

Zbiór A nazywamy ograniczonym z góry, jeżeli istnieje liczba n nie mniejsza od każdej liczby należącej do zbioru A.

 wzór - zbiór ograniczony

Zbiór ograniczony z góry oraz z dołu nazywamy zbiorem ograniczonym.

Przykład Przykład

Zbiór liczb naturalnych jest ograniczony z dołu na przykład przez liczby 0, -1, -100, -1000012334.

Zbiór liczb całkowitych ujemnych jest ograniczony z góry na przykład przez liczby 0, 1, 543, 1000.

Definicja Definicja

Kres dolny zbioru A jest to największa z liczb ograniczająca ten zbiór z dołu.

Definicja Definicja

Kres górny zbioru A jest to najmniejsza z liczb ograniczająca ten zbiór z góry.

Z powyższych definicji wynika, że zarówno kres górny, jak i kres dolny mogą należeć do zbioru, choć może się też zdarzyć, że do niego nie należą.
Kres górny zbioru A oznaczamy przez supA, natomiast kres dolny przez infA

Przykład Przykład

  • Kresem górnym liczb ujemnych jest liczba 0 (w tym przypadku kres górny nie należy do zbioru)
  • Kresem dolnym liczb naturalnych jest liczba 0 (przy założeniu, że liczba 0 należy do tego zbioru; tutaj kres dolny należy do rozpatrywanego zbioru)
  • Zbiór liczb rzeczywistych nie posiada kresu dolnego ani kresu górnego.

© medianauka.pl, 2008-10-20, ART-89


Inne zagadnienia z tej lekcji


Polecamy koszyk© Media Nauka 2008-2017 r.