Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Liczby naturalne

Quizy
quiz
Quiz: Liczenie do 10
Poziom: podstawowy
Liczba pytań: 15
quiz
Quiz: Liczenie na palcach od 1 do 10
poziom: podstawowy
liczba pytań: 11

Teoria Liczba naturalna jest to liczba ze zbioru N={0,1,2,3,4,...}

Za pomocą liczb naturalnych określamy liczbę elementów zbioru. Zbiór N jest nieskończony. Najmniejszą liczbą naturalną jest liczba 0.

ciekawostki Ciekawostki

Liczbę 0 dopiero od niedawna zaczęto zaliczać do zbioru liczb naturalnych. Ponadto do dzisiaj nie określono jednoznacznie, czy zero należy do zbioru N i stosuje się w matematyce różne konwencje. Czasem przyjmuje się oznaczenie N0 dla zbioru liczb naturalnych, do których należy zero. W tym kursie przyjmujemy, że 0 \in N. Dla zbioru {1,2,3,4,5,...} będziemy stosować oznaczenie N+.

Teoria W zbiorze liczb naturalnych wykonalne są dodawanie i mnożenie, to znaczy, że wyniki tych działań na liczbach naturalnych są także liczbami naturalnymi.
Wyniki odejmowania i dzielenia nie zawsze należą do zbioru N, więc nie są wykonalne w tym zbiorze.


© medianauka.pl, 2008-08-22, ART-68


Inne zagadnienia z tej lekcji


Polecamy koszyk© Media Nauka 2008-2017 r.