Test

TEST - Zbiór liczb rzeczywistych i jego podzbiory

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 24
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

Zbiór {0,1,2,3,4,...} jest to zbiór:
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

W zbiorze liczb naturalnych wykonywalne są następujące działania:
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie fałszywe
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Wskaż zbiór C
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

Liczba wymierna jest to:
zadanie Pytanie nr 6 za 1 pkt.

Przykładem ułamka zwykłego właściwego jest:
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

Przykładem ułamka zwykłego niewłaściwego jest liczba:
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

W ułamku 4/6
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe:
zadanie Pytanie nr 10 za 1 pkt.

11111111/100000 =
zadanie Pytanie nr 11 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe
zadanie Pytanie nr 12 za 1 pkt.

Liczbą niewymierną nie jest:
zadanie Pytanie nr 13 za 1 pkt.

Zbiór liczb rzeczywistych definiujemy następująco:
zadanie Pytanie nr 14 za 1 pkt.

Punkt C na osi liczbowej ma współrzędną równą:
oś liczbowa
zadanie Pytanie nr 15 za 1 pkt.

Poniższy zapis oznacza, że: [Rozmiar: 966 bajtów]
zadanie Pytanie nr 16 za 1 pkt.

Liczba 1:
zadanie Pytanie nr 17 za 2 pkt.

Zaznacz zdanie fałszywe:
zadanie Pytanie nr 18 za 1 pkt.

Na poniższej ilustracji zaznaczono następujące przedziały:
przedział
zadanie Pytanie nr 19 za 1 pkt.

Iloczynem przedziałów zilustrowanych na rysunku jest przedział:
przedział
zadanie Pytanie nr 20 za 1 pkt.

Zaznacz poprawne działanie:
przedział
zadanie Pytanie nr 21 za 1 pkt.

Niech A i B oznaczają pewne przedziały liczbowe, przy czym przedział A zawiera się w przedziale B. Które z poniższych zdań jest prawdziwe?
zadanie Pytanie nr 22 za 1 pkt.

(-∞;1)suma zbiorów< 1; ∞) =
zadanie Pytanie nr 23 za 1 pkt.

(-1;1)iloczyn zbiorów< 1; 2) =
zadanie Pytanie nr 24 za 1 pkt.

(-1;1) / < 1; 2) =

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.©® Media Nauka 2008-2023 r.