Różnica, odejmowanie

Teoria Różnica lub inaczej odejmowanie jest jednym z czterech podstawowych działań arytmetycznych. Symbolem tego działania jest znak "-" (minus).

Odjemna jest to liczba od której odejmujemy drugą liczbę. Odjemnik jest to liczba którą odejmujemy od odjemnej. Różnica zaś jest wynikiem odejmowania.

różnica, odejmowanie

Własności odejmowania

Odejmowanie jest działaniem odwrotnym do dodawania.

Elementem neutralnym (obojętnym) dodawania jest liczba "0", ponieważ a - 0 = a. Mówimy też, że 0 jest synonimem różnicy (a - a = 0).

Odejmowanie nie jest przemienne, to znaczy, że a-bb-a.

Odejmowanie nie jest też łączne, to znaczy, że istotna jest kolejność wykonywania działań. Odejmowanie wykonujemy kolejno od lewej strony do prawej.

Przykład Przykład

5 - 6 = -1 natomiast 6 - 5 = 1. Zamiana odjemnej z odjemnikiem wpływa na znak różnicy.
(5 - 6) - 4 = -1 - 4 = -5
5 - (6 - 4) = 5 - 2 = 3
W przykładzie tym widać wyraźnie, że kolejność wykonywania działań w przypadku odejmowania ma znaczenie.

Liczby ujemne i dodatnie

Teoria Liczba ujemna jest to liczba mniejsza od zera.
Liczba dodatnia jest to liczba większa od zera.
Liczba przeciwna do a jest to liczba 0-a i oznaczamy przez -a.różnica

Prawa znaków

Prawdziwe są następujące równości:

+(+a) = a
+(-a) = -a
-(+a) = -a
-(-a) = a

Przykład Przykład

1-(-1) = 1+1 = 2
5+(-4) = 5-4 = 1
-5-(-5) = -5+5 = 0

Pytania

Jak obliczyć różnicę w Excelu?

W programie Excel najłatwiej skorzystać z ręcznej metody odejmowania wartości komórek. Jeżeli w komórce A1 wpiszesz na przykład wartość 5, w komórce A2 wpiszesz wartość 4, a w komórce A3 napiszesz wyrażenie "=A1-A2", to otrzymasz w komórce A3 wynik odejmowania 5+4, czyli 1.

Jak odejmować ułamki?

Odsyłamy do artykułu odejmowanie ułamków zwykłych.

Jak przebiega odejmowanie pierwiastków?

Nie mamy gotowego wzoru na różnicę pierwiastków. Nie zawsze też da się odjąć od siebie dwa pierwiastki tak, aby bez przybliżania wyniku otrzymać konkretną liczbę. Zwykle więc pozostawiamy różnicę pierwiastków jako reprezentację danej liczby niewymiernej. Pomocna w tym temacie będzie lektura artykułów o pierwiastkach.

Ćwiczenia

Ćwiczenia interakcyjne pomogą przygotować się na sprawdzian, test, egzamin, a ponadto usystematyzują wiedzę z danej dziedziny. To także świetny trening do matury. Wiele ćwiczeń to dobre zadania maturalne.Inne zagadnienia z tej lekcji

Odejmowanie pisemne liczb

Odejmowanie pisemne liczb

Odejmowanie pisemne na podstawie animacji i gry edukacyjnej.

Odejmowanie ułamków zwykłych

Odejmowanie ułamków zwykłych

Odejmowanie ułamków zwykłych - zasady, wzory i kalkulator. Podstawowe informacje na temat odejmowania ułamków.

Test wiedzy

Test wiedzy

Sprawdź swoje umiejętności z materiału zawartego w tej lekcji.


Powiązane quizy

Odejmowanie dziesiątek

Odejmowanie dziesiątek

Szkoła podstawowa
Klasa 1
Liczba pytań: 30

Odejmowanie 1-20

Odejmowanie 1-20

Szkoła podstawowa
Klasa 1
Liczba pytań: 38

Odejmowanie przez dopełnianie 1-20

Odejmowanie przez dopełnianie 1-20

Szkoła podstawowa
Klasa 1
Liczba pytań: 20

Odejmowanie 1-10

Odejmowanie 1-10

Szkoła podstawowa
Klasa 1
Liczba pytań: 25

Ile odjąć od 10?

Ile odjąć od 10?

Szkoła podstawowa
Klasa 1
Liczba pytań: 11

Odejmowanie od 100

Odejmowanie od 100

Szkoła podstawowa
Klasa 3
Liczba pytań: 17

Szybkie odejmowanie

Szybkie odejmowanie

Szkoła podstawowa
Klasa 4
Liczba pytań: 25

O ile różnią się liczby?

O ile różnią się liczby?

Szkoła podstawowa
Klasa 5
Liczba pytań: 14

Odejmowanie - Liczby ujemne

Odejmowanie - Liczby ujemne

Szkoła podstawowa
Klasa 6
Liczba pytań: 21

ikona - karta pracy

Odejmowanie od 10

ikona - karta pracy

Odejmowanie (1-10)

ikona - karta pracy

Odejmowanie dziesiątek

ikona - karta pracy

Odejmowanie (1-20)

ikona - karta pracy

Odejmowanie (1-20) #2

ikona - karta pracy

Szybkie odejmowanie

ikona - karta pracy

Ile ptaków odleciało?

ikona - karta pracy

Kolorowanka z działaniem

ikona - karta pracy

Kolorowanka z działaniem

ikona - karta pracy

Pismo szkolne — różnica

ikona - karta pracy

Odepnij wagony

ikona - karta pracy

Zadania z treścią

ikona - karta pracy

Większe i mniejsze o ...

ikona - karta pracy

Reszta w sklepie

ikona - karta pracy

Super graf

ikona - karta pracy

Domino - różnica oczek

ikona - karta pracy

Diagramy działań

ikona - karta pracy

Odejmowanie od 20

ikona - karta pracy

Reszta w sklepie

ikona - karta pracy

Odejmowanie od 20

ikona - karta pracy

Działania do 20

ikona - karta pracy

Super graf

ikona - karta pracy

Odejmowanie

ikona - karta pracy

Działania do 1000

ikona - karta pracy

Krzyżówka z liczbamiKiedy odkryto liczby ujemne?

Kiedy odkryto liczby ujemne?

Czy liczb ujemnych używano tak samo wcześnie jak liczb dodatnich? Nie! To zaskakujące, że liczby ujemne znamy od całkiem niedawna (szczególnie w Europie), a pełne zasady arytmetyki opracowano dopiero na początku XIX wieku.


© medianauka.pl, 2008-12-07, ART-117Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.