Logo Media Nauka
Sklep naukowy

Odejmowanie ułamków zwykłych

Teoria Jeżeli odejmujemy od siebie ułamki o takich samych mianownikach, to wystarczy, że odejmiemy do siebie liczniki ułamków (będzie to wówczas licznik wyniku, a mianownik się nie zmienia).

Przykład Przykład

odejmowanie ułamków - ilustracja

Teoria Ogólnie odejmowanie ułamków odbywa się poprzez sprowadzenie ich do wspólnego mianownika. Najprostszym sposobem jest zastosowanie poniższego wzoru:

odejmowanie ułamków - wzór

Przykład Przykład

A oto dwa przykłady zastosowania powyższego wzoru:

różnica ułamków - przykład

Kalkulator
Odejmowanie ułamków zwykłych

W tym miejscu możesz zobaczyć w jaki sposób odejmujemy ułamki zwykłe. Nasz robot rozwiązuje dowolne zadanie z tego zakresu.

Wpisz dane:


-Rozwiązujemy zadanie:


 Objaśnienia:
  • Jeżeli wynik wskaże wartość "infinity" to oznacza, że jest poza zakresem dostępnym dla niniejszego kalkulatora
  • Zapis wyniku 1.2e+12 oznacza liczbę 1.2 pomnożoną przez 1012
  • Gdy jedna z liczb będąca wynikiem działań jest wieksza od jej reprezentacji 64-bitowej, kalkulator stosuje przybliżenia wyniku.
  • Jeżeli podasz liczbę rzeczywistą, do obliczeń zostanie wzięta jedynie jej część całkowita.


© medianauka.pl, 2008-12-08, ART-119


Inne zagadnienia z tej lekcji


Zadania z rozwiązaniami

spis treści
Zbiór zadań związany
z niniejszym artykułem.


zadanie-ikonka Zadanie - odejmowanie ułamków
Oblicz:
a) \frac{1}{8}-\frac{2}{3}
b) \frac{5}{11}-\frac{3}{7}
c) \frac{2}{5}-\frac{3}{10}-\frac{1}{4}-\frac{7}{20}

zadanie-ikonka Zadanie - odejmowanie ułamków
Oblicz:
a) \frac{ab}{c}-\frac{ac}{b}
b) \frac{5}{1-a}-\frac{a}{2+a}
c) \frac{1}{2}-\frac{1}{3}-3-\frac{a}{4}© Media Nauka 2008-2018 r.