Odejmowanie ułamków

Jak się odejmuje ułamki? Gdy ich mianowniki są takie same, odejmowanie jest proste. Jeżeli jednak mianowniki odejmowanych ułamków różnią się, musimy je sprowadzić do wspólnego mianownika lub zwyczajnie zastosować wzór. Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych podlega podobnym zasadom.

Odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach

Jeżeli odejmujemy od siebie ułamki o takich samych mianownikach, to wystarczy, że odejmiemy do siebie liczniki ułamków (będzie to wówczas licznik wyniku, a mianownik się nie zmienia).

Przykłady

odejmowanie ułamków - przykłady

Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach

Odejmowanie ułamków odbywa się poprzez sprowadzenie ich do wspólnego mianownika.

Najprostszym sposobem jest zastosowanie poniższego wzoru:

odejmowanie ułamków - wzór

Przykłady

A oto dwa przykłady zastosowania powyższego wzoru:

różnica ułamków - przykład

Kalkulator

Kalkulator
Odejmowanie ułamków zwykłych

W tym miejscu możesz zobaczyć, w jaki sposób odejmujemy ułamki zwykłe. Nasz robot rozwiązuje dowolne zadanie z tego zakresu.

Wpisz dane:


-Rozwiązujemy zadanie:

Zobacz także artykuł dodawanie ułamków zwykłych, w którym również znajdziesz kalkulator i kolejne przykłady działań na ułamkach zwykłych.

Odejmowanie ułamków dziesiętnych omawiamy w artykule o odejmowaniu pisemnym liczb.

Dodawanie, jak i odejmowanie ułamków to umiejętności podstawowe, które należy posiąść, aby radzić sobie z matematyką na kolejnych szczeblach edukacji. Wiele osób ma problemy z odejmowaniem ułamków, szczególnie tych o różnych mianownikach. A wystarczy tylko trochę ćwiczeń, aby nabyć tę umiejętność na bardzo długo.


Ćwiczenia

Ćwiczenia interakcyjne pomogą przygotować się na sprawdzian, test, egzamin, a ponadto usystematyzują wiedzę z danej dziedziny. To także świetny trening do matury. Wiele ćwiczeń to dobre zadania maturalne.Zadania z rozwiązaniami

zadanie maturalne

Zadanie nr 1.

Oblicz:
a) \(\frac{1}{8}-\frac{2}{3}\)
b) \(\frac{5}{11}-\frac{3}{7}\)
c) \(\frac{2}{5}-\frac{3}{10}-\frac{1}{4}-\frac{7}{20}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 2.

Oblicz:
a) \(\frac{ab}{c}-\frac{ac}{b}\)
b) \(\frac{5}{1-a}-\frac{a}{2+a}\)
c) \(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-3-\frac{a}{4}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 3 — maturalne.

Różnica \(0,(3)-\frac{23}{33}\) jest równa

A. \(-0,(39)\)

B. \(-\frac{39}{100}\)

C. \(-0,36\)

D. \(-\frac{4}{11}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

Inne zagadnienia z tej lekcji


© medianauka.pl, 2008-12-08, A-119
Data aktualizacji artykułu: 2023-03-01©® Media Nauka 2008-2023 r.