Zadanie - odejmowanie ułamków

Treść zadania:

Oblicz:
a) \(\frac{1}{8}-\frac{2}{3}\)
b) \(\frac{5}{11}-\frac{3}{7}\)
c) \(\frac{2}{5}-\frac{3}{10}-\frac{1}{4}-\frac{7}{20}\)


ksiązki Rozwiązanie części a)

Aby odjąć od siebie ułamki należy je sprowadzić do wspólnego mianownika, a następnie odjąć od siebie liczniki obu ułamków, zachowując wspólny mianownik.

\(\frac{1}{8}-\frac{2}{3}=\frac{1\cdot 3}{3\cdot 8}-\frac{2\cdot 8}{3\cdot 8}=\frac{3}{24}-\frac{16}{24}=\frac{3-16}{24}=-\frac{13}{24}\)

ksiązki Rozwiązanie części b)

\(\frac{5}{11}-\frac{3}{7}=\frac{5\cdot 7}{11\cdot 7}-\frac{3\cdot 11}{11\cdot 7}=\frac{35}{77}-\frac{33}{77}=\frac{35-33}{77}=\frac{2}{77}\)

ksiązki Rozwiązanie części c)

\(\frac{2}{5}-\frac{3}{10}-\frac{1}{4}-\frac{7}{20}=\frac{2\cdot 4}{5\cdot 4}-\frac{3\cdot 2}{10\cdot 2}-\frac{1\cdot 5}{4\cdot 5}-\frac{7}{20}=\\ =\frac{8}{20}-\frac{6}{20}-\frac{5}{20}-\frac{7}{20}=\frac{8-6-5-7}{20}=\frac{-10}{20}=-\frac{1}{2}\)


© medianauka.pl, 2010-04-18, ZAD-790

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Oblicz:
a) \(\frac{ab}{c}-\frac{ac}{b}\)
b) \(\frac{5}{1-a}-\frac{a}{2+a}\)
c) \(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-3-\frac{a}{4}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 2 — maturalne.

Różnica \(0,(3)-\frac{23}{33}\) jest równa

A. \(-0,(39)\)

B. \(-\frac{39}{100}\)

C. \(-0,36\)

D. \(-\frac{4}{11}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.