Zadanie maturalne nr 5, matura 2021


Różnica 0,(3)-23/33 jest równa

A. -0,(39)

B. -39/100

C. -0,36

D. -4/11


ksiązki Rozwiązanie zadania

Wykonujemy obliczenia:

\(0,(3)-\frac{23}{33}=\frac{1}{3}=\frac{23}{33}=\frac{11}{33}-\frac{23}{33}=-\frac{12}{33}=-\frac{4}{11}\)

Mozna jeszcze dodatkowo wykazać, że \(0,(3)=\frac{1}{3}\)

\(x=0,333...\)

\(10x=3,3333...\)

\(10x-x=3,333...-0,333...\)

\(9x=3/:9\)

\(x=\frac{1}{3}\)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź D

© medianauka.pl, 2023-03-23, ZAD-4793

Zadania podobne

kulkaZadanie - czy dana liczba jest wymierna

Sprawdzić, czy liczba 5,35(43) jest wymierna czy niewymierna.Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaZadanie maturalne nr 4, matura 2019

Równość 1/4+1/5+1/a = 1 jest prawdziwa dla

A. a = 11/20

B. a = 8/9

C. a = 9/8

D. a = 20/11Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaLiczby wymierne

Wykaż, że podane liczby są liczbami wymiernymi:

A. 1

B. 0,(32)

C. -1000

D. 1,012Pokaż rozwiązanie zadania

kulkaLiczby wymierne

Wykaż cztery liczby wymierne między 0,2 a 3/11Pokaż rozwiązanie zadania
Niektóre treści nie są dostosowane do Twojego profilu. Jeżeli jesteś pełnoletni możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W ten sposób będziesz miał także wpływ na rozwój naszego serwisu.
©® Media Nauka 2008-2023 r.