zadanie maturalne

Zadanie maturalne nr 5, matura 2021

Treść zadania:

Różnica \(0,(3)-\frac{23}{33}\) jest równa

A. \(-0,(39)\)

B. \(-\frac{39}{100}\)

C. \(-0,36\)

D. \(-\frac{4}{11}\)


ksiązki Rozwiązanie zadania

Wykonujemy obliczenia:

\(0,(3)-\frac{23}{33}=\frac{1}{3}-\frac{23}{33}=\frac{11}{33}-\frac{23}{33}=-\frac{12}{33}=-\frac{4}{11}\)

Można jeszcze dodatkowo wykazać, że \(0,(3)=\frac{1}{3}\)

\(x=0,333...\)

\(10x=3,3333...\)

\(10x-x=3,333...-0,333...\)

\(9x=3/:9\)

\(x=\frac{1}{3}\)

ksiązki Odpowiedź

Odpowiedź D

© medianauka.pl, 2023-03-23, ZAD-4793

AI
Zbiór zadań maturalnych z ubiegłych lat na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz centrum dowodzenia dla maturzystów.
Zbiór zadań z matematyki
Zbiór zadań z matematyki wraz z pełnymi rozwiązaniami. W naszej bazie zgromadziliśmy ponad tysiąc zadań.
wykresy on-line
Narysuj wykres funkcji w programie do szkicowania wykresów i odczytaj jego własności.

Zadania podobne


Zadanie nr 1.

Sprawdzić, czy liczba \(5,35(43)\) jest wymierna czy niewymierna.

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 2 — maturalne.

Równość \(\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{a}=1\) jest prawdziwa dla

A. \(a=\frac{11}{20}\)

B. \(a=\frac{8}{9}\)

C. \(a=\frac{9}{8}\)

D. \(a=\frac{20}{11}\)

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 3.

Wykaż, że podane liczby są liczbami wymiernymi:

A. 1

B. 0,(32)

C. -1000

D. 1,012

Pokaż rozwiązanie zadania.

zadanie maturalne

Zadanie nr 4.

Wykaż cztery liczby wymierne między \(0,2\) a \(\frac{3}{11}\).

Pokaż rozwiązanie zadania.
©® Media Nauka 2008-2023 r.