Test

TEST - Odejmowanie

Informacje o teście:

To jest test jednokrotnego wyboru.
Możesz ukrywać pytania, klikając na zielone kółko.

Liczba pytań: 9
Poziom szkoły: liceum
Rodzaj testu: wewnętrzny z lekcji (zestawu tematów)
Dzięki temu testowi możesz sprawdzić w jakim stopniu opanowałeś materiał przedstawiony w opublikowanej na łamach naszego portalu lekcji.

Odpowiedz na poniższe pytaniazadanie Pytanie nr 1 za 1 pkt.

W działaniu m-n=p:
zadanie Pytanie nr 2 za 1 pkt.

Odejmowanie jest
zadanie Pytanie nr 3 za 1 pkt.

Elementem neutralnym różnicy jest:
zadanie Pytanie nr 4 za 1 pkt.

Zaznacz zdanie prawdziwe:
zadanie Pytanie nr 5 za 1 pkt.

1-(-1+a)-a =
zadanie Pytanie nr 6 za 2 pkt.

\frac{-1}{2-(-3)}-\frac{-1}{-5-(-10)}
zadanie Pytanie nr 7 za 1 pkt.

\frac{7}{6}-\frac{2}{3} =
zadanie Pytanie nr 8 za 1 pkt.

1.02-0.03 = ...
zadanie Pytanie nr 9 za 1 pkt.

0.111... - 0.222... =

Zapis dotyczy wyłącznie uzyskanego wyniku, daty wypełnienia danego testu.
Dzięki temu będziesz mógł porównywać swoje osiągnięcia z innymi uczestnikami testu w Internecie.©® Media Nauka 2008-2023 r.